HP trapper opp innsatsen innen SOA

HPs tilnærming til SOA bygger ikke på mellomvare, men på drift, testing og kontroll.

HP trapper opp innsatsen innen SOA

HP kunngjorde mandag et initiativ innen tjenesteorientert arkitektur for programvare – SOA for «service oriented architecture» – som innebærer at de bruker sin ekspertise innen drift og systemadministrasjon til å åpne en egen nisje i dette markedet.

– Det er ikke mellomvare eller Enterprise Service Bus som er vårt felt, sier HPs SOA-direktør i Europa, Roman Stanek, i et telefonintervju med digi.no. – Vi er plattformnøytrale: Vårt bidrag er innen kontroll, testing og drift.

I motsetning til andre store aktører innen SOA, som IBM, Oracle, BEA og så videre – har ikke HP noen mellomvareplattform å tilby. Derimot har de anerkjente produkter og tjenester innen drift og systemadministrasjon.

Med fjorårets oppkjøp av Mercury skaffet HP seg teknologi for å teste og optimere kjøringen av forretningsprosesser, samt Systinets teknologi for kontroll av SOA-basert arbeidsflyt.

Dette slås nå sammen i en integrert pakke med programvare og tjenester rettet mot å gi kunder kontroll over utvikling og bruk av SOA, samt bedre kvalitet, lavere risiko og bedre administrasjon. Pakken er døpt Business Technology Optimization (BTO) for SOA.

HP definerer SOA som en stil for IT-arkitektur der man lenker sammen ulike typer gjenbrukbare tjenester for å bygge fleksible IT-systemer tilpasset stadig skiftende behov.

Målet med HPs egen innsats innen SOA defineres slik: Evnen til å optimalisere SOA-baserte forretningstjenester uavhengig av den underliggende infrastrukturen.

Med andre ord: HP sikter mot konkret hjelp til bedrifter med heterogene IT-miljøer, der poenget er å få SOA ut av prototypstadiet og over i praktisk og effektiv produksjon.

– Det er hovedsakelig tre punkter der vi kan bidra med våre verktøy og tjenester, sier Stanek. – Det er kontroll over prosessen med å utvikle gjenbrukbare tjenester, sikring av kvaliteten til de tjenestebaserte prosessene, og til slutt praktisk systemadministrasjon med særlig tanke på sikkerhet og ytelse. Da trekker vi veksler på det beste vi har fra både HP, Mercury og Systinet.

Punktvis dreier det seg om følgende:

Kontroll («governance»)
Det sentrale her er programpakken SOA Systinet 2.51 med nye egenskaper for å kontrollere alle faser i utvikling, utlegging og fornying av gjenbrukbare tjenester. I tillegg tilbyr HP nye løsninger for å håndheve regler for hvordan tjenester skal utvikles og brukes. Hensikten her er å sørge for ekte gjenbruk.

– Poenget er å ha og håndheve regler for hvem som gjør hva, hvem som utfører hvilke endringer og så videre. I likhet med all utvikling, dreier SOA seg om samarbeid. Våre kontrollverktøy og -tjenester bidrar til å synliggjøre hva som skjer og hvilke ansvarsforhold som gjelder, sier Stanek.

Kvalitet
Utgangspunktet her er testprodukter fra Mercury, som Change Impact Testing og Business Process Testing, med utvidelser for å håndtere SOA. HP sier det er viktig å legge opp testing slik at ekspertene på selve forretningsprosessene får innsikt i hvordan de tekniske løsningene virker i praksis, slik at de kan få avgjørende innflytelse når disse skal endres. Da skal man kunne unngå å sette i produksjon tjenester med dårlig kvalitet og ytelse.

Administrasjon og drift
Her kommer flere produkter og tjenester inn. Pakken Business Availability Center er utvidet for å tilby overvåking og styring av webtjenester i produksjon, med blant annet løsninger for diagnose.

Det er utarbeidet nye tjenester som skal hjelpe kunder til å vurdere hva som eventuelt egner seg for dem innen SOA, og hvilke endringer som må til dersom SOA skal kunne bidra med reelle fordeler og forbedringer. HP tilbyr blant annet en SOA Maturity Self-Assessment Tool.

For selskaper som allerede har erfaring med SOA i pilotprosjekter, og som ønsker å gå videre, vil HP tilby en SOA Center of Excellence, for rask og effektiv overføring av kompetanse.

    Les også: