HP vant kanonkontrakt med Aker Kværner

Sammen med British Telecom skal HP-sjef Eivind Roald utvikle en global IT-infrastruktur for Aker Kværner.

Sammen med British Telecom skal HP-sjef Eivind Roald utvikle en global IT-infrastruktur for Aker Kværner.

Aker Kværner har valgt HP og British Telecom (BT) som global leverandører av IT- og telekommunikasjonsløsninger. Avtalen omfatter all infrastruktur tilknyttet IT og kommunikasjon, og har en potensiell verdi på mer enn 300 millioner kroner over fire år.

Avtalen utvider Aker Kværners forhold til HP, som allerede forsyner Aker Kværner med hospitering av datasenter, servere og PC-er.

Nå skal HP og BT hjelpe Aker Kværner med å integrere selskapets IT og kommunikasjonsnettverk inn i én global IT-organisasjon.

Avtalen gir et samlet ansvar for alle kommunikasjonstjenester der de første detaljerte tjenestene tar for seg Aker Kværners Wide Area Network (WAN) som kopler sammen kontorer og lokasjoner samtidig som det sikres trygg aksess til Internett. Videre tjenester er forventet å følge i løpet av 2006.

Aker Kværner, som har hatt en svært fragmentert infrastruktur for IT-kommunikasjon, forventer at avtalen vil kunne gi store bespareleser.

– En global partner kan gi oss mye lavere kostnader, konsistens på tjenestene og en fleksibel kontraktstruktur, sier visepresident Frode Strand i Aker Kværner.

Allerede i mai 2004 annonserte BT og HP planer om å utvikle et strategisk markedssamarbeid for å adressere felles vekstmuligheter innen markedet for global IT og nettverk. Ettersom kommunikasjon og IT sektorene smelter sammen, har denne alliansen gitt BT og HP store muligheter til å utnytte selskapenes kombinerte kompetanse.

Til toppen