HP varsler lønnskutt i hele selskapet

Omsetningen av pc-er, servere og skrivere falt med nesten 20 prosent.

HP varsler lønnskutt i hele selskapet

Omsetningen av pc-er, servere og skrivere falt med nesten 20 prosent.

Verdens største IT-selskap, HP, kunngjorde i natt sine tall for kvartalet fram til 31. januar, regnskapsårets første.

Den formelt sett korrekte sammenlikningen av første kvartal i år med første kvartal i fjor viser at den samlede omsetningen økte med 1 prosent til 28,8 milliarder dollar, mens resultatet etter skatt falt med 13 prosent til 1,9 milliarder dollar. Det gir et forholdsvis godt inntrykk, men gjenspeiler ikke helheten.

Denne oppstillingen gir ingen forklaring på hvorfor toppsjef Mark Hurd kunngjorde, samtidig med at tallene ble kjent, enda flere tiltak for å kutte kostnadene.

Hurd kutter sin egen grunnlønn med 20 prosent. Andre ledere får lønnskutt på 10 til 15 prosent. Andre ansatte kan vente kutt på 2,5 til 5 prosent.

Ordningen som lar ansatte kjøpe HP-aksjer på rabatt, oppheves.

Poenget er at årets kvartal, i motsetning til fjorårets, tar med virksomheten til EDS, det globale drifts- og serviceselskapet med 140 000 ansatte som HP kjøpte i mai 2008.

Dette forklarer hvorfor HPs omsetning går så mye fram i de delene av verden der EDS hadde mesteparten av sin virksomhet: Den økte med 11 prosent i Amerika til 12,4 milliarder dollar, og med 11 prosent i Asia/Stillehavet til 4,4 milliarder dollar. I Europa/Midtøsten/Afrika falt omsetningen med 3 prosent til 12,0 milliarder dollar, og i de ekspansive «Bric»-landene – Brasil, Russland, India og Kina – falt den med 22 prosent.

Omsetningen av pc-er («Personal Systems Group) falt med 19 prosent til 8,8 milliarder dollar. Bærbare er ned 13 prosent, stasjonære er ned 25 prosent. Nedgangen er tilnærmet likt fordelt på forretnings- og forbrukermarkedet. Avdelingens driftsresultat falt med 31 prosent til 435 millioner dollar. Nedgangen i volum var 4 prosent: Det gjenspeiler hvordan HP rammes av overgangen til rimeligere maskiner, som den nye kategorien mini bærbare.

Omsetningen av skrivere (Imaging and Printing Group) falt med 19 prosent til 6,0 milliarder dollar. I denne gruppen er det tre hovedtyper varer: skrivere til henholdsvis forbrukere og forretninger, og rekvisita. Omsetningen av rekvisita – HPs tradisjonelt sett mest lønnsomme virksomhet – falt 7 prosent. Skrivere til forretninger falt 34 prosent i omsetning og 39 prosent i volum. Skrivere til forbrukere falt 37 prosent i omsetning og 31 prosent i volum. Trass i omsetningssvikten, greide avdelingen å levere samme driftsresultat som for ett år siden, 1,1 milliarder dollar.

Omsetningen av servere og lagringssystemer (Enterprise Storage and Servers) falt 18 prosent til 3,9 milliarder dollar. I denne avdelingen er det fire hovedkategorier: x86-servere, Itanium-servere, bladservere og lagring. Omsetningen av x86-servere falt med 22 prosent. Itanium-servere falt med 17 prosent. Bladservere økte med 4 prosent. Lagring falt med 7 prosent. Avdelingens driftsresultat med 40 prosent til 405 millioner dollar.

Omsetningen av tjenester (Services) økte med 116 prosent til 8,7 milliarder dollar. Det er her EDS utgjør den primære forskjellen. Avdelingens driftsresultat økte med 120 prosent til 1,1 milliarder dollar.

Omsetningen av programvare (HP Software) falt med 7 prosent til 878 millioner dollar. «Business Technology Optimization», det vil si gamle Mercury, falt med 4 prosent, mens øvrig programvare falt med 14 prosent. Avdelingens driftsresultat økte med hele 186 prosent til 140 millioner dollar.

Utsiktene som Hurd la fram er ikke oppløftende. Omsetningen i inneværende kvartal ventes å falle med 2 til 3 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, og det ventes et tilsvarende fall i resultatet.

For hele regnskapsåret er prognosen fra november redusert, til en forventet omsetningssvikt på mellom 2 og 5 prosent. Det er første gang siden Hurd tok over som toppsjef for fire år siden at HP nedjusterer en årsprognose. Den nye prognosen innebærer at omsetningen kan havne under 120 milliarder dollar, mot analytikernes forventning om 126,5 milliarder dollar. Resultatprognosen er fortsatt i tråd med analytikernes forventning på 3,77 dollar per aksje. Det bærer bud om at lønnskuttene er alvorlig ment, og at Hurds strenge kostnadskontroll vil vedvare.

I forkant av resultatframleggingen falt HP-aksjen med 1 prosent. Da tallene ble kjent falt den ytterligere nesten 6 prosent, til 32,11 dollar.

Kommentarer fra analytikerhold peker på at markedet må forsone seg med at HP ikke er immun mot den økonomiske krisen, selv om over 62 prosent av omsetningen skjer utenfor USA, og at selv ikke Hurd kan utrette mirakler. Svikten i omsetningen av skriverrekvisita betraktes som spesielt illevarslende. På den andre siden er det ingen som betviler at HP vil forbli lønnsom i overskuelig framtid.

    Les også:

Til toppen