HP varsler store kostnadskutt

HPs Mark Hurd leverte bedre kvartalstall enn ventet, og varsler store kostnadskutt framover.

HPs Mark Hurd leverte bedre kvartalstall enn ventet, og varsler store kostnadskutt framover.

Hewlett-Packard avsluttet sitt andre kvartal 30. april. I forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen med 7,2 prosent til 21,6 milliarder dollar. Resultatet økte med 9,3 prosent til 966 millioner dollar, tilsvarende 0,33 dollar per aksje. Både omsetning og resultat var noe bedre enn det analytikerne hadde ventet.

Aksjekursen til HP økte i børsens åpningstid i går, og fortsatt å øke noe da tallene ble kjent etter stengetid.

Det vanlige mønsteret hos HP de siste kvartalene, er at skriver- og bildeavdelingen trekker lasset. Tallene for andre kvartal avspeiler problemer i skriveravdelingen, mens PC-avdelingen går bra.

Omsetningen i skriver- og bildeavdelingen økte med 5 prosent til 6,4 milliarder dollar. Driftsresultatet falt 15 prosent til 814 millioner dollar. Noe av nedgangen kan forklares med et frivillig avgangsprogram for å redusere tallet på arbeidsplasser. Det fikk 1900 til å si opp, mot en samlet kompensasjon på 71 millioner dollar.

PC-avdelingen økte omsetningen med 6 prosent til 6,4 milliarder dollar, og tredoblet driftsresultatet til 147 millioner dollar.

Server- og lagringsavdelingen økte omsetningen med 6 prosent til 4,2 milliarder dollar, og driftsresultatet med 55 prosent til 184 millioner dollar.

Programvareavdelingen økte omsetningen med 23 prosent til 277 millioner dollar. Driftsunderskuddet var 52 millioner dollar i samme kvartal i fjor, og ble redusert til 6 millioner dollar i år.

Tjeneste- og konsulentavdelingen økte omsetningen med 14 prosent til 4 milliarder dollar, men reduserte driftsoverskuddet med 12 prosent til 292 millioner dollar.

HPs nye toppsjef Mark Hurd varsler kraftige kostnadskutt i inneværende og kommende kvartaler, uten å gi nærmere detaljer. Kompensasjon for tapte arbeidsplasser vil i inneværende kvartal regnskapsføres med en utgift på 100 millioner dollar, sa han. Hurd mener HPs kostnadsstruktur er under pari på flere områder.

I inneværende kvartal venter HP en omsetning mellom 20,3 milliarder dollar og 20,7 milliarder. Analytikerne hadde tippet 20,35 milliarder. HP antyder et resultat mellom 0,29 dollar og 0,31 dollar per aksje, mot analytikernes anslag på 0,32 dollar per aksje. Ingen av disse anslagene omfatter utgifter til å kompensere tapte arbeidsplasser.

Utenom kostnadskutt sier Hurd han prioriterer å gjøre programvarevirksomheten og deler av tjenestevirksomheten lønnsomme. Videre vil han øke satsingen innen lagring.

Hurd sier han vurdere å avskrive goodwill fra HPs overtakelse av Compaq. Han skal være under press fra investorer for på gjøre det. En slik avskriving vil slå fast HPs offisielle oppfatning av oppkjøpet som mislykket.

    Les også:

Til toppen