HPs forskning skal raskere ut på markedet

HP Labs tar flere grep for å forske mer fokusert, mer markedsrettet og mer åpent.

HPs forskning skal raskere ut på markedet

HP Labs tar flere grep for å forske mer fokusert, mer markedsrettet og mer åpent.

HP melder at de har satt i gang en reorganisering av sin forskningsavdeling HP Labs. Hensikten er å satse på «større veddemål» og få banebrytende teknologi raskere ut til kundene, heter det.

HP Labs omfatter i dag 23 ulike laboratorier fordelt på sju steder rundt om i verden: I tillegg til hovedsenteret i Palo Alto i California, er det avdelinger i Bangalore (India), Beijing (Kina), Bristol (Storbritannia), Haifa (Israel), St. Petersburg (Russland) og Tokyo (Japan). Siden august i fjor ledes avdelingen ledes av Prith Banerjee.

HP sier de vil forene forskningen med en gründerånd. Kreftene skal konsentreres om 20 til 30 større prosjekter, i stedet for å fordeles på 150 mindre prosjekter. Utvelgelsen skal skje med utgangspunkt i ny innsikt som HP sier de har høstet gjennom nylig utvidede forbindelser med universiteter, partnere, kunder og investorer.

HP Labs skal samle utvalgte teknologer og forretningsfolk fra egne rekker i et overordnet råd som skal plukke ut de mest lovende forskningsprosjektene og utarbeide forretningsplaner for kommende produkter.

Reorganiseringen innebærer at forskningen skal fokuseres på fem hovedområder:

  • Eksplosjonen av informasjon: Her skal det utvikles løsninger for å høste, analysere og levere rett informasjon til rett person og forretningsområde med tanke på handling.
  • Dynamiske tjenester i Internett-«skyen»: Dette dreier seg om plattformer og tjenester rettet mot individer med utgangspunkt i hvor de er, hva de er opptatt av, hvilke fellesskap de deltar i og så videre.
  • Omdanning av innhold, «fra analog til digital, fra apparat til apparat, og fra digitalt innhold til fysiske produkter».
  • Intelligent infrastruktur: Dette omfatter apparater, nettverk og skalerbare arkitekturer som er smartere og sikrere, og som samspiller for å gi individer og organisasjoner tilgang til rikt dynamisk innhold og tjenester.
  • Bærekraftig teknologi: Med det mener HP teknologi, IT-infrastruktur og nye forretningsmodeller med tanke på å redusere klimautslipp og spare penger.

HP sier at de også tar tre initiativ for å åpne forskningsmiljøet sitt mot omverdenen.

De åpner nettstedet HP IdeaLab for å vise hva de forsker på, med tanke på å høste tilbakemeldinger fra både brukere og utviklere. Nettstedet åpner med seks prosjekter, og vil etter hvert utvides med flere.

For å utdype det strategiske samarbeidet med akademiske institusjoner, forvaltningen og framtidsrettet næringsvirksomhet, er det etablert et eget kontor for «åpen fornyelse»: Open Innovation Office. Hensikten er å kvalitetssikre forskningsprosjekter i samarbeid med andre, og sørge for at disse også har klare forretningsmessige mål. Kontoret skal sørge for å gi utvalgte investorer tidlig innsikt i lovende prosjekter, gjennom et program kalt «Entrepreneur in Residence».

De tredje initiativet er et eget kontor for teknologioverføring: Technology Transfer Office. Kontoret skal etablere egne kanaler mot HPs øvrige virksomhet, ta seg av lisensiering mot tredje part, og forbindelser til investorer.

HP sier reorganiseringen ikke innebærer noen endring i budsjettene til HP Labs.

Til toppen