HPs oppstart-garasje blir fredet

HPs oppstart-garasje blir fredet

Garasjen der Bill Hewlett og Dave Packard i 1939 startet opp det som etter hvert ble en av verdens største IT-bedrifter, er nå ført opp i Nasjonalregisteret for historiske steder i USA.

Adressen 367 Addison Avenue ligger i dag midt Silicon Valley sør for San Francisco.

- Dette er en viktig anerkjennelse av betydningen Hewlett-Packard har hatt for IT-sektoren verden over. Ikke bare startet de to grunnleggerne Bill Hewlett og Dave Packard en av bransjens største selskaper, de etablerte også en helt unik bedriftskultur. Denne kulturen er fremdeles en viktig bærebjelke i selskapet, sier adm.dir. i HP Norge, Eivind Roald.

Les mer om: