HSH: - Uakseptabel forlengelse av investeringsavgiften

- Forlengelsen av investeringsavgiften med ytterligere seks måneder er uakseptabel. En ny forlengelse er å holde næringslivet for narr, sier administrerende direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 innebærer en utsettelse av avviklingen av investeringsavgiften til 1. oktober neste år. Dette er andre gang avviklingen utsettes og innebærer at Arbeiderpartiet har gått tilbake på avtalen de inngikk med sentrumspartiene for omtrent ni måneder siden. Da ble partene enige om å gjennomføre avviklingen innen 1. april kommende år.

- Utsettelsen har ført til investeringstørke i deler av handels- og servicenæringen. Vi har likevel akseptert dette i forvissning om at 1. april 2002 var endelig dato. En ytterligere utsettelse er å holde næringslivet for narr, sier administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

- Forslaget har liten realøkonomisk betydning og utsetter en viktig reform for næringslivet. Regjeringen legger selv vekt på at dette er en uthulet avgift, som er kostbar å administrere, tordner Ellingsen som opplever er en alvorlig mangel på forståelse hos regjeringen for næringslivets behov for forutsigbarhet.

- Bedriftene må kunne planlegge investeringer og viktige beslutninger for en lengre tidshorisont enn den politiske som nå synes å være snevret inn til 6 måneder, sier Ellingsen og viser til at regjeringen også forlenger utbytteskatten.

Den kan tidligst avvikles 1. januar 2003, heter det i forslaget til Statsbudsjett for 2002.

- Vi skal altså leve med midlertidige skatter og avgifter, uten at det gis klarhet i når de skal avvikles. Forutsigbarheten for norske bedrifter er på et lavmål, sier Ellingsen.

Også Samlingsregjeringens statsministerkandidat, Kjell Magne Bondevik, uttrykker stor skuffelse over Stoltenberg-regjeringens løftebrudd i spørsmålet om å avvikle investeringsavgiften.

Til toppen