– HTML vil få større rolle i mobilapper

Utviklerundersøkelse antyder også fallende interesse for Android.

– HTML vil få større rolle i mobilapper
Bruken av HTML i mobilapplikasjoner betyr at mer kode og innhold kan gjenbrukes på tvers av plattformene. Bilde:

Sammen med analyseselskapet IDC har Appcelerator gjennomført en spørreundersøkelse blant 2173 mobilapp-utviklere om hvilke planer og prioriteringer de har for 2012. Utviklerne ble intervjuet i slutten av januar. Alle de intervjuede benytter Appcelerators kryssplattform utviklingsløsning, Titanium. Dette gjør at undersøkelsen ikke nødvendigvis er representativ for utviklere av mobilapplikasjoner generelt, men er interessant lesning likevel.

Det som klarest går fram av undersøkelsen, er at stadig flere utviklere av mobilapplikasjoner vil ta i bruk HTML-basert innhold i applikasjonene. Appcelerator skiller i under mellom systemspesifikke («native») applikasjoner, hybride applikasjoner og rene webapplikasjoner. Bare 22 prosent vil lage applikasjoner hvor HTML-basert innhold er totalt fraværende, mens andelen som vil basere applikasjonene 100 prosent på HTML, er på 6 prosent. De resterende 72 prosent vil lage hybride applikasjoner, hvor deler av innholdet er mer eller mindre plattformuavhengig HTML, mens andre deler av applikasjonen – for eksempel brukergrensesnittet – er basert på systemspesifikk kode.

Det må nevnes at det helt konkret er «HTML5» utviklerne er blitt spurt om de vil bruke. Dette er en uferdig versjon av HTML-spesifikasjonen som en del nok fortsatt nøler med å ta i bruk. Om resultatet hadde blitt annerledes dersom uttrykket «HTML» hadde blitt brukt i stedet for «HTML5», er uvisst.

Fordeler og ulemper med bruk av systemspesifikke applikasjoner i forhold til applikasjoner som er helt eller delvis webbaserte, ifølge Appcelerator.
Fordeler og ulemper med bruk av systemspesifikke applikasjoner i forhold til applikasjoner som er helt eller delvis webbaserte, ifølge Appcelerator. Bilde: Appcelerator

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i hvilke plattformer utviklerne oppgir at de er veldig interessert i å utvikle for. iPhone og iPad ligger fortsatt i tet, fulgt av Android for smartmobil og nettbrett, samt «HTML5 Mobile Web».

Diagrammet viser at interessen for Android har vært synkende over noe tid, selv om Appcelerator oppgir at endringen ikke er større enn at den faller innenfor feilmarginen i undersøkelsen. Appcelerator mener at nedgangen sannsynligvis skyldes fragmenteringen som mange mener preger Android-plattformen, både ved at enhetene ofte har temmelig forskjellig maskinvare og fordi mange av leverandørene av enhetene ikke prioriterer å tilby oppdatert systemprogramvare til enhetene. Ifølge Googles egne tall fra begynnelsen av mars, benytter omtrent hver tredje Android-enhet versjon 2.2 eller eldre av programvaren.

Diagrammet viser hvor stor andel av de intervjuede utviklerne som oppgir at de er veldig interessert i å lage applikasjoner til  de nevnte plattformene.
Diagrammet viser hvor stor andel av de intervjuede utviklerne som oppgir at de er veldig interessert i å lage applikasjoner til de nevnte plattformene. Bilde: Appcelerator/IDC

Appcelerator trekker også fram at interessen for Windows Phone 7 fortsatt relativt er høy, noe som gir en tredjeplass blant operativsystemene. Interessen for Blackberry faller derimot kraftig.

I undersøkelsen har utviklerne også blitt spurt om utviklernes interesse for å integrere tjenester fra henholdsvis Facebook og Google.

Appcelerator skriver at utviklerne ser på møtet mellom den mobile verdenen og den sosiale verdenen som en stor mulighet, men at de sliter med å forstå hvordan de kan ta i bruk sosiale aktiva, inkludert Faceboos «social graph». Samtidig anerkjenner de umiddelbart verdien av å ha enkle integrasjonsmuligheter representert av Googles kombinerte nettverkseffekter, inkludert søk, video, epost, kart og lignende. 39 prosent av utviklerne mener at disse nettverkseffektene er viktigere i deres sosiale strategier for 2012 enn Facebooks «social graph».

Hele undersøkelsen kan lastes ned fra denne siden.

    Les også:

Les mer om: