HTML5 er ferdigskrevet

Men dette gjenstår:

HTML5 er ferdigskrevet
Bilde:

W3C kunngjorde i går at definisjonen av både HTML5- og Canvas 2D-spesifikasjonene er komplette. De er ennå ikke gjort til W3C-standarder, men utgjør nå et stabilt mål for implementering.

Arbeidet er likevel ikke ferdig. W3C HTML Working Group skal nå utføre ulike aktiviteter som for å bidra til at implementeringene av spesifikasjonene blir kompatible på tvers av nettlesere, e-postklienter, servere, systemer for innholdsforvaltning og andre webverktøy.

W3C viser til en undersøkelse gjort i tilknytning til JavaScript-rammeverket Kendo UI blant mer enn 4000 utviklere. 63 prosent av disse indikerer at de aktivt utvikler med HTML5, men at nettleser-fragmentering fortsatt er en viktig bekymring for utviklere, siden det øker kostnadene og kompleksiteten ved bruken av teknologien.

Arbeidsgruppen skal analysere eksisterende implementeringer av HTML5, bestemme prioriteringer for testutvikling og arbeide med fellesskapet for å utvikle disse testene. Denne fasen ventes å vare til midten av 2014. Deretter er planen at den ferdige HTML5-spesifikasjonen utgis som en offisiell og royaltyfri W3C-anbefaling.

HTML 5.1

W3C kunngjorde i går også at de første utkastene til HTML 5.1 og Canvas 2D, Level 2, er utgitt. Disse gir et tidlig innsyn i hva kan komme i neste runde av webstandardene. Blant nyhetene og utvidelsene som planlegges, er innebygd HTML5-tilgjengelighet, «responsive bilder» og båndbredde-tilpasset strømming.

Redaktør for HTML5-spesifikasjonen har de meste av tiden vært Google-ansatte Ian Hickson. Arbeidet deles nå at fem personer fra blant annet Apple, Microsoft og W3C.

    Les også:

Les mer om: