UTVIKLING

HTML5 er snart ferdig

Siste mulighet for å melde inn feil før standardiseringen.

W3Cs HTML Working Group har innkalt til en ny «Last Call»-runde etter at den forrige resulterte i blant annet nærmere 300 utestående feil og elleve formelle protester. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er denne gang satt til den 15. juli i år. Man håper likevel at denne nye runden ikke vil ødelegge planen om å gjøre HTML5 til en offisiell W3C-anbefaling – en webstandard – i løpet av fjerde kvartal i år. Det første W3C-utkastet til HTML5 kom i 2008, men dette var basert på arbeid som allerede var gjort av WHATWG.

Samtidig har arbeidet med HTML5.1 for lengst startet. Denne utgaven vil blant annet inkludere en del funksjonalitet som ikke rekker å komme med dersom HTML5 skal bli ferdig i år.

I tidsplanen for å gjøre HTML5.1 til en W3C-anbefaling ligger det at en «Last Call»-runde skal gjennomføres allerede i neste kvartal. Deretter er det ventet at en kandidatanbefaling kan gjøres klar i første kvartal av 2015 og at den endelige anbefalingen vil utgis i fjerde kvartal 2016.

Mange av teknologiene som opprinnelig var en del av utkastet til HTML5-spesifikasjonen, har siden den gang blitt skilt ut i separate spesifikasjoner. Dette inkluderer blant annet HTML Microdata, HTML Canvas 2D Context, HTML5 Web Messaging, Web Workers, WebSocket API, WebSocket Protocol, Server-Sent Events, WebRTC og WebVTT.

I tillegg har det kommet til en rekke spesifikasjoner om anses som utvidelser av HTML5. Eksempler på dette er HTML+RDFa, DOM Parsing and Serialization, Shadow DOM, Web Intents, Polyglot Markup, HTML5: Techniques for providing useful text alternatives, HTML Editing APIs, HTML Media Capture, Media Capture and Streams, Media Fragments URI, Encrypted Media Extensions og Media Source Extensions.

Dessuten har også en håndfull eldre spesifikasjoner fått status som HTML5-utvidelser. Dette inkluderer SVG, MathML og WAI-ARIA.

Denne oppdelingen i moduler har blant annet bidratt til at flere av HTML5-utvidelsene allerede har kunnet gjøres til offisielle W3C-anbefalinger til tross for at selve HTML5 ennå ikke er helt ferdig.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.