HTML5 skal bli ferdig i 2014

W3C planlegger allerede en oppfølger.

HTML5 skal bli ferdig i 2014

HTML-arbeidsgruppen i W3C har lagt fram en ny tidsplan for å gjøre HTML5 til en offisiell webstandard, eller W3C-anbefaling, som det offisielt kalles. Dette skal senest skje i fjerde kvartal av 2014.

Allerede i neste måned skal de lages et utkast til en HTML5.0-implementeringsrapport. I denne skal kontroversiell eller ustabil funksjonalitet elimineres. Rapporten vil inneholde en oversikt over all funksjonaliteten i den nåværende HTML5-spesifikasjonen, sammen med hvilken funksjonalitet som allerede har blitt implementert i hvilke nettlesere, stabiliteten til hver funksjonalitet og nivået for operabilitet.

Ifølge planen skal en kandidatanbefaling (CR) for HTML5 legges fram i løpet av fjerde kvartal. Denne vil danne grunnlaget for testing og det videre arbeidet fram mot en foreslått anbefaling som etter planen skal legges fram i fjerde kvartal av 2014. Arbeidsgruppen har tro på at den formelle godkjennelsen av anbefalingen ikke vil kreve mer tid enn at anbefalingen blir gjort offisiell senere i de samme kvartalet.

Siden W3C-arbeidet med HTML5 ble startet i 2007, har det vært ganske uklart når standarden ville kunne bli ferdig. Både 2012 og 2022 har blitt nevnt, men siden februar i fjor har nok 2014 vært målet.

Det som også gjøres klart nå, er at arbeidet med HTML ikke på nytt vil legges på is i mange år etter at HTML5.0-spesifikasjonen har blitt standardisert. Allerede to år senere, i fjerde kvartal 2016, skal HTML5.1 gjøres til W3C-anbefaling. Denne utgaven vil bygge videre på HTML5.0 og inkludere funksjonalitet som ikke er stabil nok til å komme med i 5.0-utgaven.

Det er deretter ventet at det første offentlige utkastet til HTML5.2 vil bli utgitt tidlig i 2015.

    Les også:

Les mer om: