Hugin satser på småsparerne

Schibsted-eide Hugin Online lanserer Hugin Fonds, en Internett-tjeneste som retter seg mot andelseiere i verdipapirfond. Fondstjenesten har vært tilgjengelig på nettet siden 20. mars, men det er først nå Hugin har kommet i gang med skikkelige produkter, som en avkastningsgenerator for nettbrukerne.

Schibsted-eide Hugin Online lanserer Hugin Fonds, en Internett-tjeneste som retter seg mot andelseiere i verdipapirfond. Fondstjenesten har vært tilgjengelig på nettet siden 20. mars, men det er først nå Hugin har kommet i gang med skikkelige produkter, som en avkastningsgenerator for nettbrukerne.

Hugin Online skriver i en pressemelding at tjenesten skal bli det naturlige samlingspunkt for alle som eier andeler i verdipapirfond eller som ønsker mer informasjon om de enkelte fond eller fondsforvaltningsselskapene. Tjenestens basisprodukter er oppdaterte nyheter, måendsrapporter, kundeblader og annen kundeinformasjon fra fondsforvaltningsselskaper i Norge.

Denne informasjonen vil fungere som PR overfor potensielle kunder som finnes blant nettbrukere som surfer innom tjenesten. I underkant av 100 norske, børsnoterte selskaper betaler for å ligge inn på Hugin Online. Til gjengjeld forplikter Hugin seg til å sende ut all relevant informasjon fra disse samarbeidspartnerne.

Hugin satser på å tilby en såkalt avkastningsgenerator hvor brukeren selv kan taste inn de parametre som personen ønsker å fokusere på. Nettbrukeren kan sortere over 300 Oslo Børs-registrerte verdipapirfond og 12 indekser etter disse kriteriene. Etterhvert vil det også komme et tilbud om å legge inn porteføljer hvor man kan følge utviklingen på egne aksjer og fonds over nettet.

Hugin Online er en gratis nett-tjeneste som ble lansert i desember 1995 og Hugin AS er eid 50 prosent av Schibsted, 50 prosent av de ansatte. Hugin har et datterselskap i Danmark og et eget produksjonsselskap. En stor samarbeidspartner er Scandinavia Online, der selskapet benyttes som koordinator på SOL Finans.

Redaktør Espen Kvalheim i Hugin Online sier de har tro på en omvendt forretningsmodellen hvor selskaper betaler for å ligge inne på tjenesten. Selskapet vil fortsette å la tjenesten være gratis for brukerne, selv om det nå kan komme nye, interessant brukergrupper til. Småsparerne kan følge kontinuerlig med i kursene på sine investeringer, og Hugin oppfordrer dem til å komme med fortløpende tilbakemeldinger på tjenesten.

Hittil har man bare kunne følge med på dagens kurser og endringen fra gårsdagen på Hugin Fonds.

Til toppen