Humankapital viktigst, deretter rammerbetingelser

Investor Rolv Heggenhougen, som er storaksjonær i flere inkubatorselskaper, mener mennesker og kommersialisering er de viktigste kriteriene for å oppnå suksess innen IT-næringen.

Investor Rolv Heggenhougen, som er storaksjonær i flere inkubatorselskaper, mener mennesker og kommersialisering er de viktigste kriteriene for å oppnå suksess innen IT-næringen.

Investor Rolv E. Heggenhougen har svart på spørsmål fra digitoday.no om hvilke beslutningskriterier som er viktigst for ham i valg av prosjekter. Heggenhougen er privat investor og konsentrerer seg generelt om investeringer innen IT. Han er styreformann og største eier i børsnoterte iGroup no i tillegg til parallelle investeringer i USA og flere andre land.

På spørsmål om hva som er viktigste faktorer for å investere i IT-selskaper, svarer Heggenhougen:

- Hvem, hva, hvor; dette er nøkkelordene i min investeringsfilosofi. Det viktigste er "management team", fulgt av produktet/tjenesten og dets marked. Men det er klart at Norge er litt spesielt for meg i og med at det er der jeg har størsteparten av min bekjentskapskrets og min største forretningserfaring, svarer Heggenhougen.

- Markedet blir mer og mer globalt, og alt avhenger i grunnen av management og produkt. Trådløst er et område der Norge kan ligge langt fremme sammen med resten av Norden, men det er klart at størrelsen på Norge og befolkningsgrunnlaget ikke taler til vår fordel. Norge er et veldig lite land, og dette gjør suksess vanskeligere - selskaper må ta avgjørelsen mellom å være små, vertikale og lønnsomme innen Norges rammer, eller legge opp en global (minimum Norden) strategi som krever større investeringer og lenger tid innen disse investeringene blir lønnsomme. Aksjemarkedet i Norge er dessuten lite sammenliknet med USA, Tyskland, England, Asia og til og med Sverige. Dette gjør det tøft, og det skal mye nybrottsarbeid til for å selge inntil nå ukjente forretningsmodeller innen den nye økonomien, sier han.

- Er rammebetingelsene de rette i Norge sammenliknet med dem man finner i andre land?

- Rammebetingelsene generelt er rimelig gode uten jeg skal ta del i noen politisk diskusjon. Dog, myndighetene kan gjøre mye for å stimulere ny næring, men helst uten statlig innblanding. Men uansett hva man ønsker å satse på så er den aller viktigste faktoren mennesker. Et dyktig team kan lettere gjøre suksess av en brukbar idé, men et dårlig team mye lettere kan feile med en fantastisk ide! Derfor vil jeg ikke vektlegge rammebetingelser så mye, mener Heggenhougen og har ikke så stor tro på at kun et godt produkt kan gjøre suksess over natta.

- I svaret mitt ligger det at kommersialiseringen er mye viktigere enn produktet. Det er nok eksempler på norske satsinger i utlandet som har feilet, mest på grunn av feil mennesker i viktige posisjoner. Norge har en del nisjeområder hvor vi er i toppen på verdensbasis, jeg tror det er innen disse områdene vi har størst sjanse for å lykkes, avslutter Heggenhougen.

Les digitodays fokus på

Norge og "Den nye økonomien":


Soveputens tyranni
Lite nyskapning i Norge
Andersen Consulting: - La oss lage klustere!
Innsidebørs hemmer nyskapning
Humankapital viktigst, deretter rammerbetingelser

Til toppen