Siri Hatlen skal lede Teknologirådet

Siri Hatlen skal lede Teknologirådet i fire nye år. Dette er resten av de 15 medlemmene

Siri Hatlen skal lede teknologirådet i fire nye år. i 2016 har rådet ni millioner kroner i budsjett. Deres primære oppgave er å  ta stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder.
Siri Hatlen skal lede teknologirådet i fire nye år. i 2016 har rådet ni millioner kroner i budsjett. Deres primære oppgave er å ta stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder. (Bilde: Scanpix)

Regjeringen har utnevnt et nytt teknologiråd for en ny fireårsperiode. 

Rådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd om teknologi og utvikling til Stortinget og regjeringen. 

– Rådet tar stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder. Rådet er viktig for å fremme en offentlig teknologidebatt og foreslår tiltak, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Siri Hatlen forsetter som leder

Siri Hatlen vil fortsette å lede rådet som finansieres over Nærings- og fiskeridepartementet sitt budsjett. For 2016 har de fått ni millioner kroner.

Teknologirådets funksjon er å debattere store teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering når beslutninger skal tas. 

– Teknologirådet skal også iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger, heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

I sitt arbeid skal Teknologirådet involvere både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk.

Variert kompetanse

Medlemmene i det nye rådet har kompetanse på viktige områder, eksempelvis medisin og helse, fisk og havbruk, klima og miljø, IKT, bioteknologi og nanoteknologi.

– De er valgt ut på grunn av sin kompetanse. Rådet er balansert med hensyn til kjønn, geografi og alder, heter det videre i meldingen. 

Rådet består av følgende medlemmer:

1. Leder Siri Hatlen

2. Direktør Cecilie Mauritzen, DNV GL

3. Leder Christine Meisingset, Bærekraftige investeringer i Storebrand

4. Professor Bent Sofus Tranøy, Høyskolen i Hedmark

5. Dekan Reid Hole, Universitetet i Nordland

6. Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center

8. Leder Helene Fladmark, Eyde-nettverket

9. Direktør Reidun Høllesli, Orkla IT

10. Direktør Karl-Christian Agerup, Oslotech AS

11. Instituttleder Morten Breivik, NTNU

12. Lege Damoun Nassehi, Egersund kommunale legesenter

13. Forsker Håvard Haarstad, UiB

14. Gründer Andreas Thorsheim, Otovo Solar

15. Direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØK

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen