Hun vil ha billigere fiber

Han varsler lavere gravekostnader.

Hun vil ha billigere fiber
Telenordirektør Berit Svendsen får gehør fra statsråd Ketil Solvik-Olsen for sine behov for lavere utbyggingskostnader. Bilde: Espen Zachariassen

FORNEBU (digi.no): Kristiansand er landets beste digitale kommune, ifølge Nordic Broadband City Index 2014. Undersøkelsen utarbeides av Nexia på oppdrag for Telenor hver annet år. Den første kom i 2012.

Sverige på topp

Egentlig er det en skandinavisk undersøkelse, som er gjort på oppdrag for Telenor.

Her er de 15 største kommunene i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark målt på utviklingen i digitale tjenester og på tilrettelegging for utbygging av mobil infrastruktur og faste linjer.

Linköping topper listen, med Västerås på sølvplass.

Og beste norske tar bronseplassen i Skandinavia.

Sliter med kostnader

Hovedfunnene er at noe går rett vei, mens annet går tregere, sett med IT- og telekombransjens øyne.

Oppturen er noe mer utbredelse av digitale tjenester. Det er vesentlig for økt etterspørsel av bredbånd.

Nexia-rapporten viser utviklingen i de store skandinaviske kommunene når det gjelder digitale tjenester og tilrettelegging for mobil og fast infrastruktur.
Nexia-rapporten viser utviklingen i de store skandinaviske kommunene når det gjelder digitale tjenester og tilrettelegging for mobil og fast infrastruktur.

Men selv om det bygges ut mye mobil infrastruktur og fiber, sliter utbyggerne med:

  • Steder å plassere basestasjoner uten at leieprisen er for høy til at det er lønnsomt.
  • Høye og varierende gravekostnader ved fremføring av fiber

Detaljene i rapporten finner du her (pdf).

Bremseklosser

Direktør Berit Svendsen i Telenor Norge anklager kommunene for å være bremseklosser.

– Norske kommuner skal ha ros for å være pådrivere for økt digitalisering, men det er et paradoks at mange også er bremseklosser for utbygging av mobilt og fast bredbånd.

Infrastrukturen er en forutsetning for en rekke tjenester som er viktige for norske kommuner, som trygghetsalarmer, sier Svendsen.

Svinger pisken

Hun kommenterte undersøkelsen på Telenors fagsamling «Status Teknologi-Norge» onsdag ettermiddag.

Her var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) invitert.

Og han lover å svinge pisken mot kommuner som tviholder på tradisjonelle regler for kabelgrøfter.

Tause kommuner

Statsråden har tidligere sendt et brev til alle norske kommuner og bedt om en velvillig holdning til nye metoder, som mikrotrenching med fresing av grunne spor. Dette er langt billigere enn dype grøfter med utskifting av masse.

– Jeg har ikke fått svar fra noen kommuner, så nå varsler jeg bruk av pisken. Det vil si at det kommer regler og forskrifter for å få ned gravekostnadene, sier Solvik-Olsen

Her noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Innenfor digitale tjenester har den gjennomsnittlige poengsummen for alle kommuner økt fra 6,0 i 2012 til 7,0 i år. Samtlige norske byer har nå elektronisk barnehagesøknad, byggesøknad, e-faktura og sikker kommunikasjon.
  • Årets indeks omfatter også velferdsteknologi og e-helse. De fleste byene i Norge og Danmark er rimelig forberedt på innføring av digital velferdsteknologi, og noen norske og mange danske byer har lansert nye tjenester.
  • Fire av de fem beste kommunene på digitale tjenester er norske, med en framgang fra 5,9 i snitt i 2012 til 7,5 i 2014. Bærum og Trondheim har høyest score på digitale tjenester med 9,1 poeng, med Asker rett bak (8,9 poeng).
  • I alle landene er det tilbakegang på tilrettelegging av mobil infrastruktur. Dette området har den laveste poengsummen i indeksen. Det er vanskeligere å få plassert ut mobile basestasjoner på offentlig eiendom og bygg. Mange offentlige tjenester, spesielt innen velferdsteknologi, er avhengig av god arealdekning og robuste mobilnett med høy oppetid. Undersøkelsen viser at det er nesten dobbelt så mange mobile basestasjoner på kommunal eiendom i de svenske byene som i de norske, 23 prosent mot 13 prosent.
  • Svenske kommuner har høyeste poengsum for fast infrastruktur, hovedsakelig fordi de viser en bedre forståelse for dette og i større grad åpner for mikrotrenching. Metoden innebærer fremføring av fiber der det freses et snitt i grunnen hvor fiberkablene legges ned. Ingen norske kommuner tillater mikrotrenching, men noen har piloter.