Hundre års levetid på ny Blu-ray-plate

Optiske lagringsmedier er kjent for relativt kort levetid. Nå lover Matsushita en mer varig løsning.

Hundre års levetid på ny Blu-ray-plate

Optiske lagringsmedier er kjent for relativt kort levetid. Nå lover Matsushita en mer varig løsning.

Matsushita Electric Industrial har utviklet en firelags Blu-ray Disc (BD) som fortsatt skal kunne spilles av etter hundre år. De fleste optiske lagringsmedier brytes ned på langt kortere tid.

Den nye platen rommer til sammen 100 GB med data og benytter palladium-dobet tellurium-suboksid-film (Te-O-PD) som lagringslag.

Ifølge japanske Tech-On er Te-O-PD et uorganisk materiale og vil være hjørnesteinen i Matsushitas flerlagsteknologi framover. Materialet skal være miljøvennlig i den forstand et det har lav oppløselighet.

Ved å endre blandingsforholdet mellom de tre grunnstoffene i materialet, vil man kunne treffe fram forskjellige, ønskede egenskaper. I tillegg til bestandigheten er krystalliseringshastigheten blant disse. Denne hastigheten bestemmer hvor raskt data kan skrives til platen. En plate med hundre års levetid vil kunne spilles inn med 2x hastighet.

    Les også:

Ifølge Tech-On er levetiden blitt beregnet ut fra akselerasjonstester. Jitteregenskapene, en uønsket variasjon i én eller flere signalkarakteristikker, skal ikke forringes med mer enn to prosent på hundre år ved oppbevaring i et miljø med temparatur på 30 grader Celsius og en luftfuktighet på 85 prosent. Ved oppbevaring i et miljø på 25 grader Celsius og luftfuktighet på 55 prosent, forlenges levetiden til tusen år.

Det er ikke kjent hvilke planer Matsushita har for kommersialisering av teknologien.

Til toppen