Hundrevis av kodefeil funnet i Firefox

En automatisert undersøkelse av kildekoden til nettleseren Firefox har avdekket hundrevis av kodefeil.

Adam Harrison i selskapet Klocwork skriver i et innlegg på nettstedet g2zero.com at han ved hjelp av Klocworks statiske analyseverktøy, K7, har gått gjennom kildekoden til Firefox, primært versjon 1.5.0.6.

I dette arbeidet har Harrison avdekket 655 defekter og 71 potensielle sårbarheter. Likevel mener han at det tydelig at Firefox er et svært godt skrevet program av høy kvalitet.

Resultane er gjort tilgjengelige for Firefox-utviklerne, som selv må avgjøre om eller hvordan de vil bruke materialet.

Hele 446 av defektene skyldes forsøk på å få tilgang til verdien til null-pekere (dereferences).

På andre plass, med 141 tilfeller, kom feil knyttet til minnehåndteringen. Blant annet vil mange funksjoner ikke frigi allokert minne hvis funksjonene returnerer plutselig fordi de har støtt på en feil.

68 feil var knyttet til variabler som ikke var blitt initialisert.

Flere detaljer finnes i innlegget til Harrison.

Til toppen