Hurra for avismoms!

Avis-Norge er raskt ute og jamrer over at Skatteutvalget, som er ledet av Arne Skauge, forslår å fjerne momsfritaket for aviser. Men dette fritaket er omvendt Robin Hood-politikk: Man stjeler fra de fattige og gir til de rike, mener Are Slettan som er redaktør i iMarkedet.

Avis-Norge er raskt ute og jamrer over at Skatteutvalget, som er ledet av Arne Skauge, forslår å fjerne momsfritaket for aviser. Men dette fritaket er omvendt Robin Hood-politikk: Man stjeler fra de fattige og gir til de rike, mener Are Slettan som er redaktør i iMarkedet.

Blant de mange viktige forslagene i Skauge-utvalgets rapport, som kom i dag, har mediene oppskriftsmessig nok hengt seg opp i en liten detalj, nemlig at utvalget foreslår å fjerne momsfritaket på aviser.

Først en liten oppklaring: Når man sier at aviser - sammen med bøker og elektrisk kraft til forbrukere i Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift - er det egentlig upresist.

Virkeligheten er enda bedre for de heldige: Det er flere tjenester som er unntatt for merverdiavgift, men da får de normalt heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadssiden.

Det som gjør at avisene har sittet midt i smørøyet er at de slipper merverdiavgift på opplagsinntektene sine, samtidig som de får fullt fradrag for inngående merverdiavgift.

Dette kalles "nullsats".

I klartekst betyr det at en papiravis kan gå med en meget hyggelig margin, basert på en drift som ville gitt minus dersom publikasjonen for eksempel kom ut på internett, eller hvis den ble definert som et ukeblad.

Legg så til at papiravisbransjen er dominert av etablerte aktører som har hatt tiår på seg til å bygge opp markedsposisjoner og kapital.

Og så har man kryssubsidiering. Når VG og Dagbladet i det siste har vokst fra Nettavisen på internett er det i stor grad på grunn av drahjelp fra papiravisene de utgir, i form av merkenavn, bruk av stoff, koordinert annonsesalg, felles ressurser og så videre.

iMarkedet konkurrerer primært med Hegnar Online og Dn.no, som begge har store fordeler av sine subsidierte papirutgaver, samtidig som de har mye større finansielle ressurser enn vi har.

"Nullsats er en svært gunstig ordning innenfor merverdiavgiftssystemet, og innebærer en subsidiering av forbruk og/eller produksjon av den aktuelle varen," som det heter i Skauge-utvalgets rapport.

Nullsatsordningen for aviser innebærer en omvendt Robin Hood-politikk: Man stjeler fra de fattige og gir til de rike.

Det er og blir urettferdig, uansett om den privilegerte gruppen i denne saken har usedvanlig god evne og mulighet til å fremføre sine krav.

Her kan du lese flere kommentarer på iMarkedet

Til toppen