Hurratall fra Nera

Satellittelefon-produsenten Nera slo selv de mest optimistiske spådommene for tredje kvartal. Omsetningen faller noe, men selskapet sitter igjen med 153 millioner kroner før skatt.

Satellittelefon-produsenten Nera slo selv de mest optimistiske spådommene for tredje kvartal. Omsetningen faller noe, men selskapet sitter igjen med 153 millioner kroner før skatt.

Satellitt-telefonprodusenten Nera omsatte for 635 millioner kroner i tredje kvartal i år, et fall fra 723 millioner i samme periode i fjor. Men selskapet oppnådde et driftsresultat på 45,8 millioner kroner, en dobling fra i fjor.

I tillegg har selskapet solgt seg ned i sitt Singapore-selskap, noe som gir et resultat før skatt på 153 millioner kroner.

Nera forklarer det hyggelige resultatet slikt:

Forretningsområdet Satellittkommunikasjon hadde per 30.9.99 en ordreinngang på 789 millioner kroner mot 681 millioner på samme tidspunkt i 1998. Dette er rekordhøyt. Årsakene er høyt salgsvolum for Nera WorldPhone, samt mange ordrer for M4-jordstasjoner for Inmarsats Global Area Network-tjeneste.

Transmisjonsnettdivisjonen hadde akseptabel omsetning og godt driftsresultat, mens ordreinngangen lå på samme nivå som i tredje kvartal i 1998. Leveringsdyktighet på CityLink vil spille en positiv rolle i arbeidet med nye ordrer. Nera Networks kan nå levere 50 CityLink-enheter per uke.

Neras partner innen håndholdt satellittelefoni, ICO Global Communications, sliter. Men Nera hevder at de har en begrenset finansiell eksponering i forbindelse med prosjektet.

Til toppen