Husbanken velger ErgoGroup

Husbanken skal ha nye elektroniske løsninger for arkiv- og dokumentbehandling, og har valgt ErgoGroup.

Husbanken skal ha nye elektroniske løsninger for arkiv- og dokumentbehandling, og har valgt ErgoGroup.

ErgoGroup skal levere en fleksibel løsning som kan kobles til eksisterende og nye systemer i Husbanken.

Ifølge en pressemelding hevder ErgoGroup å ha over 30.000 brukere på løsninger for elektronisk saksbehandling.

Etter planen tar Husbanken ErgoGroups løsning i bruk 1. januar 2006. Avtalen omfatter installasjon av løsningen hos Husbanken, i tillegg til opplæring av om lag 150 ledere og saksbehandlere. I løpet av 2006 blir det opplæring og utrulling til ytterligere 190 saksbehandlere i Husbanken og arbeidet med integrasjonsløsninger med fagsystemene starter.

Husbankens hovedkontor flytter til nye lokaler i Drammen 29 august 2005. I begynnelsen vil Husbanken ha syv steder for mottak og skanning av dokumenter.

Til toppen