Huset trosser Clintons krypterings-nei

Komiteen for internasjonale forbindelser i Representantenes hus vedtok i går kveld å anbefale et lovforslag som opphever regjeringens begrensninger på eksport av krypterende programvare.

Komiteen for internasjonale forbindelser i Representantenes hus vedtok i går kveld å anbefale et lovforslag som opphever regjeringens begrensninger på eksport av krypterende programvare.

Lovforslaget er kjent som SAFE - Safety and Freedom Through Encryption eller Sikkerhet og frihet gjennom kryptering. Vedtaket i Komiteen for internasjonale forbindelser utgjør et viktig skritt mot et endelig vedtak i Representantenes hus. I slutten av juni ble lovforslaget anbefalt av komiteens underkomite for internasjonal økonomisk politikk og handel. Da hadde det allerede blitt anbefalt av husets juridiske komite (Judiciary Committee).

Tidsskriftet Interactive Weekly skriver at SAFE-forslaget har fått stadig større oppslutning fra både ledere i det Republikanske partiet og fra en voksende krets av teknologi-interessert representanter fra begge partiene, blant annet Demokratenes minoritetsleder i Representantenes hus, Richard Gephardt.

Både Interactive Weekly og Wired forteller om utstrakt lobbyvirksomhet fra FBI-topper både før og under komite-behandlingen. FBI-direktør Louis Freeh skal personlig ha gått rundt for å presse komitemedlemmer til å stemme ned lovforslaget.

- Vi gir f... i eksportpolitikk, sa FBIs assisterende direktør James Kallstrom til Wired. - Vi er opptatt av å beskytte folk, og det kan vi ikke gjøre hvis vi ikke kan drive med avlytting.

SAFE-forslaget vil gjøre det umulig for regjeringen å utvikle et system for å avlytte datasamband gjennom et opplegg for å gjenvinne krypteringsnøkler. Komiteformann og SAFE-motstander Benjamin Gilman foreslo et tillegg til lovforslaget som ville undergrave resten av teksten ved å gjøre presidenten til øverste myndighet i alt som har med eksport av kryptering å gjøre. Tillegget ble avvist i en muntlig avstemming.

192 representanter har allerede forpliktet seg til å støtte SAFE, slik at det trengs ytterligere 26 for å sikre flertall for forslaget. Det skal gjennom to komiteer til før det fattes et endelig vedtak i husets plenum. Man regner med fortsatt hard motstand fra Det hvite hus, selv om det ikke foreligger noe forslag i Representantenes hus som svarer til regjeringens politikk.

Situasjonen i Senatet er helt motsatt. Der går det mot et vedtak av et lovforslag som støtter både eksportbegrensninger og påbudt nøkkelgjenvinning.

Til toppen