Lønnskalkulator IT

Hva burde du tjene? Ta vår lønnskalkulator

Kalkulatoren ligger øverst i denne artikkelen - trykk på «Sjekk din lønn».

Hva burde jeg tjene? De fleste har stilt seg det spørsmålet en gang – og kanskje spesielt ofte blir det stilt i IT-bransjen.

Mens mange arbeidstakere forholder seg til tariffavtaler og forhåndsbestemte satser, er IT-lønninger i høy grad bestemt gjennom forhandlinger.

Andre får lønnsinformasjon gjennom fagforeninger. Men i IT-bransjen opplever mange en lav grad av organisering, hvor kun et knippe – ingeniørene – trekker til Nito og Tekna. Dette bekreftes også i en uformell undersøkelse gjort av digi.no.

Dette er lønnskalkulatoren

For å gi folk et inntrykk av lønnsnivået de kan forvente, har vi derfor laget en lønnskalkulator.

Denne ser på tall fra SSB, internasjonale undersøkelser og innsamlet data fra dere brukere.

Deretter gir den deg et forventet lønnsnivå basert på informasjonen du legger inn. 

Du får se hvor mange kroner hver faktor drar din forventede lønn opp eller ned. En lønnsfaktor kan være din IT-spesialisering, sted, alder og utdanning.

Etter hvert som flere har lagt inn sin lønnsinformasjon, vil du også kunne se hvordan din forventede lønn påvirkes av ulike programmeringsspråk, teknologier og selskapet du jobber i.

Slik regnes det ut

Vi opplever at forventet lønn ligger tett opp mot virkeligheten, men det er likevel viktig å presisere at dette er estimater – kvalifiserte gjetninger basert på statistikk. 

 

Etter å ha fylt inn data, får du først opp en grunnlønn basert på din aldersgruppe. Dette er SSBs oppgitte medianlønn for heltidsansatte innen IT-tjenester. 

Deretter dras lønna enten opp eller ned basert på en rekke faktorer. Dersom du bor et sted hvor snittlønna er lav, trekkes din forventede lønn ned noen prosenter.

Dersom du har høy utdanning trekkes den opp. Hver faktor vektes mindre dess flere du legger inn, dette for å hindre mest mulig dobbeltregning.

Vi har valgt å bruke årslønn i kalkulatoren. Det vil si månedslønn (som definert hos SSB) ganget med tolv. Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Personvern og sikkerhet

I tillegg til å vise forventet lønn, er lønnskalkulatoren en måte for oss å lage lønnsstatistikk basert på informasjonen du og andre legger inn. Dette gir oss informasjon om hvilke programmeringsspråk, rammeverk og plattformer som kjennetegner høye eller lave lønninger her til lands. I tillegg får vi lønnsinformasjon om en rekke IT-fagfelt som ikke tas med i SSBs statistikk i dag.

Informasjonen du legger inn blir brukt til to ting: Å forbedre kalkulatoren, og å lage journalistiske artikler om funnene i statistikken. Målet er å kunne gi lønnsstatistikk på nivå med det du kan forvente fra en fagforening. 

Den eneste grunnen til at vi spør om epost, er for å verifisere at du er en ekte person, og for å hindre at brukere legger inn data flere ganger. Eposten lagres ikke i databasen sammen med opplysningene du legger inn, og blir heller ikke hentet ut eller brukt av oss.

Den brukes riktignok i autentiseringssystemet til Firebase, og kan knyttes opp mot databasen ved hjelp av en ID. 

Er du bekymret over dette, står du selvsagt fritt til å benytte deg av en falsk epost eller anonym epost-tjeneste.

All datalagring, autentisering, backend og hosting av kalkulatoren tas hånd om av Google Firebase. Frontenden er laget i Javascript-rammeverket Vue 2.

Feltene om aldersgruppe, utdanningsnivå, årslønn og fagfelt er obligatoriske, dette for å i det hele tatt kunne gi brukeren et resultat. Feltene som omhandler arbeidssted og selskap er frivillige. Dette gir et mindre nøyaktig resultat, men vil gjøre informasjonen langt mindre identifiserbar for de som er opptatt av dette.

Obs: Kalkulatoren ligger øverst i denne artikkelen - trykk på «Sjekk din lønn».

Fremtidig funksjonalitet

Dette er første versjon av kalkulatoren, og vi har allerede mottatt en rekke forslag til forbedringer. Noe av dette var allerede planlagt, mens annet kommer fra brukerne.

  • Mulighet til å leke seg med ulike parametre for å se hvordan det påvirker lønnen.
  • Mulighet til å oppdatere lønnen ved jobbytte.
  • Estimere grunnlønn basert på antall år i bransjen i stedet for SSBs aldersgrupper.

Har du forslag til hvordan kalkulatoren kan forbedres? Send mail til erlend@digi.no!

Kommentarer (44)

Kommentarer (44)
Til toppen