Lønnskalkulator IT / lønn i it-bransjen

2019-tallene er klare: Sjekk hva du burde tjene med vår lønnskalkulator

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Hva burde jeg tjene? De fleste har stilt seg det spørsmålet en gang – og kanskje spesielt ofte blir det stilt i IT-bransjen.

Mens mange arbeidstakere forholder seg til tariffavtaler og forhåndsbestemte satser, er IT-lønninger i høy grad bestemt gjennom forhandlinger.

Andre får lønnsinformasjon gjennom fagforeninger. Men i IT-bransjen opplever mange en lav grad av organisering, hvor kun et knippe – ingeniørene – trekker til Nito og Tekna. Dette bekreftes også i en uformell undersøkelse gjort av digi.no.

PS: Selve kalkulatoren ligger i toppvinduet over denne artikkelen.

Dette er lønnskalkulatoren

For å gi folk et inntrykk av lønnsnivået de kan forvente, har vi derfor laget en lønnskalkulator.

Her må du først validere at du er en ekte person gjennom epost, før vi ber deg fylle ut litt informasjon om deg selv.

Deretter ser vi på informasjonen du legger inn, og gir deg et forventet lønnsnivå. Dette tallet er et godt utgangspunkt for å vurdere om du blir betalt for lite, eller om du ligger godt an i forhold til andre personer med samme fagfelt og lignende erfaringsnivå.

Etterpå ber vi deg vurdere denne lønnen opp mot lønnsnivået for ditt utdanningsnivå og i ditt fylke. Du kan ta kalkulatoren på nytt så mange ganger du ønsker.

Fra og med 2. september 2019 er lønnskalkulatoren oppdatert med lønnsvekst basert på innsamlede lønninger mellom 1. mai og 1. september 2019.

Slik regnes det ut

Bak tallet ligger en rekke matematiske modeller. Modellene er basert på innsamlet data fra over 11000 IT-arbeidere siden første utgave av lønnskalkulatoren ble lansert sommeren 2018.

I etterkant har vi analysert dataene vi samlet inn, og kryssjekket denne opp mot NITOs statistikk, SSB sine tall og antall mennesker i selskapene brukerne våre oppga at de jobber i. I utgangspunktet fryktet vi utvalgsproblematikk – altså skjevhet i datagrunnlaget fordi vi kun samler informasjon fra mennesker som i utgangspunktet er interessert i å ta en lønnskalkulator. 

Likevel viste det seg at dataene stemte godt overens med tallene vi fikk fra SSB og NITO. Vi anser derfor dataene samlet inn for å være representative for norske IT-ansatte.

Dagens estimater er basert på regresjonsmodeller laget av disse dataene. Denne metoden gir mer nøyaktige resultater enn den forrige lønnskalkulatoren, hvor vi startet med en grunnlønn basert på bransje og alder, og «gjettet» hvor mye faktorer som fagfelt, utdanning og bosted ville virke inn basert på statistikk fra SSB.

Personvern og sikkerhet

Informasjonen du legger inn blir brukt til to ting: Å forbedre kalkulatoren, og å lage journalistiske artikler om informasjonen dere brukere legger inn. Målet er å kunne gi digi.no sine lesere lønnsstatistikk på nivå med det du kan forvente fra en fagforening. 

Grunnen til at vi spør om epost, er for å hindre at brukere legger inn data flere ganger. Eposten lagres ikke i databasen sammen med opplysningene du legger inn, og blir heller ikke hentet ut eller brukt av oss. 

Den brukes riktignok i autentiseringssystemet til Firebase, og kan knyttes opp mot databasen ved hjelp av en ID. 

Er du bekymret over dette, står du selvsagt fritt til å benytte deg av en falsk epost eller anonym epost-tjeneste som 10minutemail.

All datalagring, autentisering, backend og hosting av kalkulatoren tas hånd om av Google Firebase. Frontenden er laget i Javascript-rammeverket Vue 2.

Har du forslag til hvordan kalkulatoren kan forbedres? Send mail til erlend@digi.no

Kommentarer (60)

Kommentarer (60)
Til toppen