Hva er et monopol?

Hva skiller Microsofts utnyttelse av sin markedsdominans fra andre aktører i tilnærmet samme situasjon? Arild Haraldsen kommenterer.

Hva skiller Microsofts utnyttelse av sin markedsdominans fra andre aktører i tilnærmet samme situasjon? Arild Haraldsen kommenterer.

Microsoft har utnyttet sin markedsdominans på ett område (operativsystem) til å etablere dominans på et annet område (nettlesere). Dermed har Microsoft hemmet konkurransen og utviklingen i bransjen. Slik lyder dommen mot Microsoft.

Men det er ikke bare Microsoft som har utnyttet en monopolstilling til å skaffe seg dominans på et bredere område. Det samme er tilfelle i flere andre bransjer. Det er også mange andre aktører innen databransjen som har tilnærmet samme situasjon som Microsoft. Fremst blant disse er Cisco.

Hva er forskjellen mellom Microsofts og Ciscos monopolsituasjon?

Forhistorien til Cisco er ganske søt: Leonard Bosack og hans forlovede Sandy Lerner, studerte begge ved Stanford, men hvert sitt fag og i bygninger som lå svært langt fra hverandre i det enorme området som Stanford utgjør. De var så frustrerte over at de ikke kunne sende meldinger til hverandre via Stanfords ulike nettverk. De utviklet derfor utstyr som kunne sende - på fagspråket rute - informasjon mellom ulike nettverk.

Dette ble i 1984 grunnlaget for etableringen av firmaet Cisco - en forkortelse for San Francisco. Selv om forhistorien er søt, er resten av historien tragisk: Begge ble senere presset ut av firmaet av investorene, måtte innløse sine aksjer til lav pris, ble skilt, og driver nå på hver sin kant med noe helt annet.

Cisco har i dag 80 prosent av markedet for rutere, men har også diversifisert over i annen type nettverksteknologi, fra avanserte svitsjer for telemarkedet, til linker inn fra Internett til hjemme-PC-ene, fra utstyr til optiske fibre, til trådløs kommunikasjon. Halvparten av omsetningen kommer fra programvare. Det mest kjente er Internet-working Operating System (IOS) som skaper et sømløst samspill mellom ulike teknologier.

Med den kolossale vekst som Internett har hatt, har Cisco hatt en utvikling de senere år som har ført firmaet helt opp i lederskiktet når det gjelder lønnsomhet. Cisco har nemlig benyttet sin posisjon som markedsleder innen rutere, til å ekspandere inn i stadige nye områder innen nettverksteknologi, for til sist nå å dominere hele dette segmentet.

Konkurrentene er Bay Networks på rutere, Bay Networks og 3Com på hub-er, 3Com på RAD - Remote Access Devices - (som kobler hjemme-PC-en til bedriftens nettverk, og til Internett), og Intels prosessor med innebygget nettverks-kort.

Er ikke derfor Cisco like mye av et monopol som Microsoft? Og har de ikke utnyttet sin dominans på ett område til å dominere stadig nye områder, slik at de i dag er bortimot enerådende på nettverksteknologi?

Det er imidlertid en avgjørende forskjell: Mens Microsofts posisjon skyldes at de har lykkes å få sine proprietære produkter etablert som de facto markedsstandarder, slåss Cisco i et helt annet marked. Nettverksmarkedet er basert på helt åpne standarder som blir de jure facto standarder, uavhengig av den enkelte leverandørs egenutviklede systemer. Selv om Cisco kan bidra til å forbedre disse standardene må disse forbedringene godkjennes av en standardiseringskomité, og gjøres tilgjengelig for konkurrentene før Cisco markedsfører produktet.

Det er derfor dette som er forskjellen mellom Cisco og Microsoft: Cisco opererer i et marked hvor det er lave byttekostnader - det er lett for nye aktører å etablere seg. Microsoft opererer i et marked hvor de selv har bygget opp høye byttekostnader - Microsoft har sørget for at det er svært vanskelig for nye aktører å etablere seg.

Ciscos markedsmessige situasjon har derfor kommet ved at de hele tiden har vært konkurransedyktig i et sterkt konkurranseutsatt marked. Når derfor Cisco har en så stor markedsandel er det rett og slett fordi de er bedre enn konkurrentene.

Til toppen