Hva er rett edderkopplønn?

For et par uker siden gikk Fast Search & Transfers tjeneste med betalt robotindeksering av sider ut av betatest. Da er det på tide å se hva edderkoppen gir tilbake for det vi betaler.

For et par uker siden gikk Fast Search & Transfers tjeneste med betalt robotindeksering av sider ut av betatest. Da er det på tide å se hva edderkoppen gir tilbake for det vi betaler.

De fleste er godt kjent med at enkelte nettkataloger tar betalt for registrering. Betaling sikrer en rask behandling, og noen kataloger opprettholder et gratis tilbud hvor innmeldte nettsted blir behandlet når det er en rolig periode. Dem er det som regel langt mellom og det kan ta måneder å få en gratis registrering. Katalogenes behandling av innmeldinger er manuell og det er lett å forklare at det som på engelsk heter pay for inclusion (PFI) koster penger.

Pay for Spidering
Robotindeksering av nettsted er er noe helt annet. Her ønsker aktørene å bygge så store databaser som mulig for bruk i søketjenester. Det er en meget ressurskrevende å bygge opp disse databasene og det er bare noen få store aktører som indekserer. Andre aktører kjøper tilgang til databasene for å levere søketjenester. Forretningsmodellene varierer en del og det er ikke alltid lett å samenligne.

Vanligvis kan det gå fra noen uker til et par måneder mellom hver gang en robot besøker et nettsted. Det tar lang tid før alle sidene er indeksert. Datagrunnlaget for søketjenesten er ofte foreldet i forhold til det faktiske innholdet på nettstedene.

Dermed er det naturlige tilbudet fra aktørene som indekserer at de besøker en nettside oftere dersom de får betaling. I tillegg får de som betaler tilgang til bedre statisikk fra søketjenester. Det er et ryddig og enkelt tilbud som på engelsk kalles pay for spidering (PFS).

Tjenesten skal ikke påvirke nettsidenes plassering i publikums søkeresultater. Dette er en sannhet med modifikasjoner ettersom databasene inneholder ferskere informasjon fra de betalende innholdsleverandørene. De som betaler har større anledning til å tilpasse sidene sine slik at de stemmer bedre med hva publikum faktisk søker etter.

Hvem tilbyr PFS?
I dag er det Inktomi, AltaVista og Fast som er mest kjente aktørene. Ask Jeeves (som også omfatter Teoma) skal også tilby PFS, men tjenesten er fremdeles i testfasen.

Inktomi og Fast har tilbudene som ligner mest på hverandre. Begge sier de indekser betalende adresser hver 48. time. Min erfaring er at Inktomi strever litt med å holde denne timeplanen, mens Fast for tiden holder mer enn de lover. De indekserer sidene nesten hver dag.

Registrering og betaling er satt bort til underleverandører. Inktomi bruker flere, Fast har for tiden bare Lycos. Da jeg registrerte en håndfull sider hos Inktomi tok det nesten en uke før indekseringen startet. Hos Fast tok det litt over 10 minutter før de var i gang.

Jeg har en mistanke om at Fast tok sikte på prisene til Inktomi da tjenesten ble introdusert, men før Fasts tjeneste ble lansert satte Inktomi opp prisene. Dermed er Fasts tjeneste den billigste. For 10 sider koster det 138 amerikanske dollar i året hos Fast og 264 dollar hos Inktomi.

Internasjonalt når Inktomi dobbelt så mange brukere som Fast ifølge målinger fra Jupiter/MediaMetrix. Med det utgangspunktet får jeg omtrent like mye igjen for hver krone hos disse to når jeg ser bort fra problemene jeg har med Inktomi. Begrenser jeg meg til det norske markedet er forholdet et helt annet. Fast leverer data til både Kvasir og Lycos (som i Norge er Nettavisens Nettguide). Inktomi er likevel ikke helt uviktig ettersom de leverer data til bl.a. MSN Search som jo er tett knyttet til Internet Explorer.

AltaVista er den minste av aktørene og har den dyreste tjenesten. For 10 sider koster det US$ 600 i året, men de krever inn betaling hvert halvår. De indekserer betalende brukere to ganger i uken. For norske nettsteder vil jeg ikke anbefale å bruke denne untatt i de tilfellene man faktisk får en del trafikk fra denne søketjenesten.

Den tjenesten Ask Jeeves tester ut, har lagt seg på en pris midt mellom Fast og Inktomi, men de indekserer kun én gang i uken. Dersom målet er å nå norske brukere gir denne tjenesten en begrenset effekt.

Konklusjon
Jeg har bare sammenlignet prisene for å melde inn 10 sider til robotindeksering. For mange er dette svært lite, og store kunder får gjerne rabatter. Likevel er det viktig å merke seg at robotene også indekserer sider man ikke har betalt for. De indekseres bare ikke så ofte. Derfor kan mange nettsted nøye seg med å betale kun for de sidene som endrer seg ofte.

Det er selvsagt en fordel om alt indekseres, men når regnskapet gjøres opp er spørsmålet hvor mye man har betalt for hvert besøk, og ikke minst hvor mye man har betalt for hvert krone som omsettes.

Det viktige er ikke at det telles, men at det selges.

Det er også viktig å huske på at selv om man betaler for indeksering er det fremdeles nødvendig å tilpasse siden slik at får en god plassering i søkeresultatene.

De rådene jeg skrev høsten 2001 gjelder fremdeles. Det er bortkastede penger å betale for indeksering av sider som publikum aldri finner fordi de havner nederst på listene til søketjenestene.

Til toppen