Hva Intels priskutt betyr for deg?

Intel kuttet mandag prisene på de fleste Pentium II og III-prosessorene. Dette betyr priskuttene for deg.

Intel kuttet mandag prisene på de fleste Pentium II og III-prosessorene. Dette betyr priskuttene for deg.

Prosessoren er ofte en av de mest kostbare komponentene i en PC. Prisen på denne har derfor stor betydning for hva slags PC du kan få for de pengene du har bestemt deg for å bruke. Når prosessorprodusentene setter ned prisene på produktene sine, betyr det ofte at du kan kjøpe en raskere prosessor enn i dag til omtrent samme pris.

Når Intel nå har senket prisene på de fleste Pentium III- og Pentium II-prosessorene, er dette hyggelige nyheter, både for de som kjøper komplette PC-er, mens selvsagt også for de som bygger eller oppgraderer PC-er på egenhånd.

Hvor mye kan du da spare etter mandagens priskutt?

Det første vi må gjøre er å finne en sammenheng mellom Intels priser og prisen hos forhandlerne her i Norge. Fra en prisoversikt ved nettstedet Hardware Norge kan man finne en gjennomsnittspris for hva norske forhandlere tar for de forskjellige prosessorene. Vi tar utgangspunkt i prisen for en vanlig 500 MHz Pentium III-prosessor. Gjennomsnittsprisen basert på prisen ved syv forhandlere er 3980 kroner.

Stykkprisen Intel oppgav for denne prosessoren i kvanta på 1000 enheter var inntil mandagen 423 dollar. Altså må man multiplisere denne prisen med omtrent 9,4 for å få den norske gjennomsnittsprisen. Vi benytter derfor dette tallet i tabellen nedenfor, der vi viser hva Intels nylige priskutt bør bety for norske kunder.

Prosessor Førpris $ Nåpris $ Forventet nåpris i Norge i NOK Besparelse i NOK
Pentium III 600 MHz 669 669 6289 0
Pentium III 550 MHz 658 487 4578 1607
Pentium III 500 MHz 423 251 2360 1619
Pentium III 450 MHz 230 183 1720 442
Pentium II 450 MHz 230 183 1720 442
Pentium II 400 MHz 173 163 1532 94

Dessverre vil ikke denne tabellen gi et helt korrekt bilde av prissituasjonen. 600 MHz-utgaven koster betydelig mer enn prisen vi har oppgitt, samtidig som det allerede finnes forhandlere som selger flere av de andre prosessorene til lavere priser enn den vi har skrevet i denne tabellen.

Årsakene til dette er flere:

Det er alltid slik at dyre produkter kan selges med bedre marginer enn de rimelige.

Mange forhandlere har fått tilbud om å kjøpe relativt store partier med prosessoren til en rimelig pris. Samtidig risikerer forhandlerne å brenne inne med prosessorer hvis de tar for mye for dem. Det er derfor spesielt prosessorer hvor etterspørselen er synkende som selges til priser under det vi har oppgitt i tabellen over.

Når 600 MHz-utgaven av Pentium III koster mer enn det vi har oppgitt i tabellen, skyldes det at forhandleren kan ta seg bedre betalt fordi dette er et helt nytt produkt som få forhandlere leverer, foreløpig. Etterspørselen etter disse prosessorene er ikke spesielt høy, men de som kjøper dem er villige til å betale mye for å få topp ytelse. At antallet kjøpere av denne prosessoren er lavt, gjør ikke så mye nettopp fordi forhandleren beregner seg så gode marginer.

Men etter hvert som flere forhandlere får prosessoren i sitt sortiment, vil prisen drives nedover på grunn av konkurransen. Da vil også etterspørselen øke.

Tabellen i denne artikkelen er derfor kun ment som en referanse til hva prisnivået bør være ut fra noen enkle kalkulasjoner (gi forhandlerne en uke på å tilpasse seg det nye prisnivået). At forhandlere har lavere priser er bare hyggelig så sant de også gir god service. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Det kan i lengden være lønnsomt å velge en noe dyrere forhandler med god service enn en billig uten nevneverdig serviceinnstilling i det hele tatt.

Når det gjelder komplette PC-er, bør også disse raskt kunne leveres enten til rimeligere pris eller med en raskere prosessor til samme pris som tidligere.

Til toppen