Hva kan en utslitt IT-sjef gjøre?

Atle (29) er IT-ansvarlig i et konsulentselskap med 25 ansatte. Han skriver: "Jeg har ansvaret for ALT. Det betyr at jeg ALDRI kan ta ferie uten å ha på mobiltelefonen, og som regel blir jeg kontaktet for alt mulig rart. Nå orker jeg snart ikke mer."

Atle spør: Jeg er 29 år og har nå jobbet som IT-ansvarlig i et konsulentselskap med 25 ansatte i snart 4 år. Og nå orker jeg snart ikke mer. Jeg har ansvaret for ALT. Det betyr at jeg ALDRI kan ta ferie uten å ha på mobiltelefonen, og som regel, les: ALLTID, blir jeg kontaktet for alt mulig rart. Jeg trives med jobben min, men dette har snart gått for langt, og uansett hvordan jeg sier fra, så blir det ikke bedre. Selskapet har god økonomi, men det er ikke snakk om å ansette flere mennesker på intern-IT.

Anne svarer: Jeg tror jeg ikke skal påta meg å løse opp i de utfordringene du står overfor... Jeg kunne dog tenke meg å gi deg et råd på veien, og det er å ta de arbeidsrelaterte problemene dine på alvor. En god innfallsvinkel kan være å definere som en del av jobben din å sørge for at selskapet ditt har en forsvarlig drift på IT-siden.

I praksis betyr dette at det må finnes en god backup-løsning for selskapet når omfanget av jobben blir for stort. ...og slik du beskriver dette, virker det som om dette faretruende begynner å nærme seg grensen. Det er nærliggende at det er deg som gir beskjed om dette i klartekst; gjerne muntlig til den du rapporterer til, fulgt opp av en god dokumentasjon over situasjonen. Dette innebærer at din arbeidsgiver bør kunne være istand til å ta situasjonen på alvor.

Hvis du ikke får noen respons etter dette, er jeg fristet til å råde deg til å ta deg selv på alvor...og i så måte er du i godt selskap med andre arbeidstagere:

I følge en levekårsundersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det slik at fire av ti føler press på jobben. I en kommentar til dette uttalte Karin Widerberg, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, at arbeidsplassene effektiviserer og forlanger høyere tempo, samtidig driver mange av dem kontinuerlige omlegginger, noe som sliter voldsomt på arbeidstakerne. Hun tror pauser og vikarordninger og muligheter til sykefravær er viktige forhold for å gjøre arbeidsdagen lettere for den enkelte.

- Mange bedrifter skryter av at de aldri har sykefravær. Årsaken kan være at de ansatte presser seg til å gå på jobb selv om de er syke. Resultatet vil uten tvil bli langvarige sykmeldinger, sier Widerberg.

Til toppen