Hva skjer i Tandberg Data?

Vi har tidligere sett kraftige kursutslag i Tandberg Data i tiden før positive nyheter blir offentliggjort. Mandag steg kursen i Tandberg Data med 15 prosent, og omsetningen var unormalt høy. Samtidig steg konkurrenten TTI med 20 prosent, dog på meget lav omsetning.

Vi har tidligere sett kraftige kursutslag i Tandberg Data i tiden før positive nyheter blir offentliggjort. Mandag steg kursen i Tandberg Data med 15 prosent, og omsetningen var unormalt høy. Samtidig steg konkurrenten TTI med 20 prosent, dog på meget lav omsetning.

I dagene før Tandberg Data offentliggjorde avtalen om DLT med Quantum i september steg kursen med hele 30 prosent. Tilsvarende kurshopp har vi også sett tidligere før offentliggjøringen av hyggelige nyheter fra Tandberg Data. Det er vel slik sett ingen som blir overrasket om Tandberg Data har noe nytt å fortelle en av de nærmeste dagene.

På den annen side er det vel så sannsynlig at mandagens oppgang på 15 prosent skyldes et mer risikovillig marked, som er gradvis mer villig til å lytte til vekst-case. Vi merker oss også at det ble omsatt vel 1,7 millioner aksjer i Tandberg Data, noe som gjorde at aksjen ble en av mandagens mest omsatte (i underkant av to prosent av selskapet skiftet tilsynelatende eier). To større poster indikerer at det er ommøbleringer på gang i oversikten over de største aksjonærene.

Et annet data-lagringsselskap som har fått solid juling i markedet er TTI. Også dette selskapet så en voldsom kursstigning i dag, med en oppgang på 20 prosent. Her var omsetningen så liten at det er vanskelig å tillegge kursstigningen særlig vekt.

Det er likevel god grunn til å holde et øye med selskapet de nærmeste ukene. Det er varslet nyheter knyttet til selskapets produktlinje og vi har sett økende pressedekning på Travan-produkter i amerikanske medier de siste ukene. TTIs problem i dag er at det er svært få som ønsker å si noe positivt om selskapet etter den stygge nedturen vi så i fra senvinteren og frem til i høst.

Før TTI klarer å vise at utviklingen går i en positiv retning anser man risikoen i aksjen for meget høy.

Forøvrig var det en meget bred oppgang i IT-aksjen vi så mandag. Det forklares først og fremst med at resultatperioden i all hovedsak nå er over, og de fleste har levert etter planen. Med mindre fokus på makroøkonomisk risiko, er det da duket for oppgang.

Blant IT-selskap som så solid stigning mandag finner vi ASK, Merkantildata og Nera.

ASK kunne i dag fortelle at de har fått bedre distribusjon i Norge etter konflikten med Multimedia Presentation. Nå er Presentations Data og Lanyfax på ASK-laget. Det er verdt å merke seg at Presentations Data ikke blir noen distributør av ASK-produkter, slik det ser ut i børsmeldingen fra selskapet.

Til toppen