Hva som blir stort og hva som dør i 2002

Gartner har offentliggjort sine berømte årlige hype-kurve over hvilke teknologier som er på vei opp og hva som har stoppet.

Gartners hype-kurve er en mye brukt modell for å beskrive hvordan teknologier blir funnet opp, utviklet og fanget opp av markedet. For optimismen løfter nye teknologier opp og det blir mer ståhei enn substans - 'hype' på ny-norsk.

Så blir det som regel raskt mindre omtale og optimismen faller etter hvert som de fleste oppdager at det tar tid å skape billige og fungerende produkter. Etter hvert blir det fart på salget og man får en moden teknologi som svært mange tar i bruk.

Gartner kaller fasene "teknologiutløser" (oppfinnelse/gjennombrudd), "toppen av overspente forventninger" (mange oppstarter og mye presseomtale) "dalbunn og pessimisme" (teknologien dømmes som feilslått), "oppoverbakke" (pionérkunder) og "platå" (30 prosent markedsaksept).

Men ikke alle teknologier bruker like lang tid på å gå gjennom kurven. Og mange stopper opp eller dør underveis.


Gartner Groups hype-kurve blir dermed kanskje det beste enkeltbilde over tilstanden i bransjen. I går lanserte Gartner sin 2002-kurve (bildet over)

Her er listen over vinnerne, sprinterne, de parkerte og de døde:

Gartner mener følgende ny teknologier er på vei opp:
- Fuel cells, en ny type hydrogen-baserte batterier
- Elektroniske ID-brikker (e-tags) som for marking av varer og gjenstander
- Nanocomputing - digitale pålogging som Microsoft Passport og Liberty Alliance
- "Naturlig språk"-søk som tolker setninger

Dette er teknologiene som er mye hypet:
Biometri (finger, øye og stemmegjenkjenning)
Grid computing (store nettverk av servere) Web services

Her er hva Gartner Group mener er teknologier markedet nå er skuffet over og som lever i bølgedalgen på hype-kurven:
- PDAer/lommemaskiner (salget har falt det siste året)
- Peer-to-peer (P2P). Har ikke funnet noe stor anvendelse i næringslivet
- WAP
- Mobil-posisjonering
- Nettbetaling
- Digitale signaturer

På vei mot massemarkedet:
- Bluetooth
- Tale over IP-nett
- Stemmegjenkjenning i bestilling og service-systemer
- Opplesning av tekst

Inne i massemarkedet i løpet av 2002:
- WLAN (trådløse nettverk)
- VPN (virtuelle private nett)

Enkelte teknologier har overlevd, men ble bare i nisjer og venter eventuelt på et nytt gjennombrutt eller vesentlige endringer:
- Fildeling (peer-to-peer computing)
- digitale penner
- hodemonterte VR-systemer

Her er hva Gartner mener er spøkelse eller avdøde teknologier som ble døde underveis:
- Network computer, Internett-terminaler til 3-4000 kroner
- Stemmegjenkjenning på PC
- Internett på TV
- Agenter
- VoxML
- Analog HD-TV

Til toppen