Hvem eier Twitter-meldingene?

Twitter, sier dommeren. Brukeren, sier Twitter. Prinsippet avgjøres i en rett i USA.

Fra en demonstrasjon i New York 1. mai. Amerikanske myndigheter prøver stadig oftere å bruke innhold på sosiale medier som bevismateriale mot demonstranter. Twitters avvisning av et pålegg om utlevering hylles av borgerrettsaktivister.
Fra en demonstrasjon i New York 1. mai. Amerikanske myndigheter prøver stadig oftere å bruke innhold på sosiale medier som bevismateriale mot demonstranter. Twitters avvisning av et pålegg om utlevering hylles av borgerrettsaktivister. (Bilde: Scanpix REUTERS/Keith Bedford )

Twitter, sier dommeren. Brukeren, sier Twitter. Prinsippet avgjøres i en rett i USA.

Rettsapparatet i USA må ta stilling til et prinsippspørsmål: Hvem eier meldingene som folk legger ut på Twitter?

Bakgrunnen er en sak mot Malcolm Harris, en politisk skribent kjent blant annet gjennom bidrag i Shareable og New Inquiry. Harris har vært aktiv i Occupy Wall Street-bevegelsen. Han deltok i en Occupy-marsj over Brooklyn Bridge 1. oktober i fjor, og ble arrestert sammen med mange hundre andre.

I siktelsen heter det blant annet at han har unnlatt å etterkomme politiets ordre til demonstrantene om ikke å krysse broen, av hensyn til trafikkavviklingen. Aktoratet søker å bevise at Harris var klar over denne ordren. De har derfor bedt om å få tilgang til Harris’ Twitter-meldinger, ut fra antakelsen om at disse vil vise at Harris bevisst trosset politiets ordre.

Harris og hans advokater motsatte seg kravet, med henvisning til grunnlovens vern mot utilbørlig ransaking.

Dommeren tok aktoratets parti. Premisset for kjennelsen er at Harris ikke kan motsette seg kravet om innsyn i Twitter-meldingene, fordi han ikke eier dem. Dommeren rettet følgelig et krav til Twitter, for å få selskapet til å utlevere meldingene.

Twitter har reagert med et 32 siders memorandum der kjennelsen avvises på prinsipielt grunnlag. Her heter det at dommerens resonnement bygger på feil premiss: Det er ikke Twitter, men brukeren selv, som eier meldingene. Twitter kan følgelig ikke pålegges å utlevere Harris eller andre brukeres meldinger.

Ifølge Twitter, kan innhold som de lagrer i sine systemer på vegne av brukerne, kun utleveres dersom det foreligger en gyldig ordre om ransaking.

Saken er dermed blitt en prinsippsak, med følger for amerikanske myndigheters muligheter til å bruke innhold lagt ut i sosiale medier som bevismateriale i rettssaker mot demonstranter.

Borgerrettsbevegelsen ACLU (American Civil Liberties Union) forklarer på sin blogg at Twitters standpunkt er korrekt og prinsipielt viktig i en tid da innhold fra sosiale medier i stadig større utstrekning brukes som bevismateriale i rettssaker.

ACLU mener det grunnleggende sett dreier seg om ytringsfriheten. Internett utvider folks mulighet til å kommunisere seg i mellom, samtidig som vernet av disse ytringenes frihet og private karakter er helt avhengig av nettselskapenes praksis.

– Derfor er det viktig å oppmuntre selskapene som vi blir stadig mer avhengig av, til å gjøre det de kan for å slå ring rundt sine brukeres frie ytringer og personvern. Derfor er det også viktig at publikum, og andre aktører, får vite om dem som virkelig står fram for å beskytte sine brukere. Twitter har opptrådt helt korrekt i denne saken, og fortjener applaus. Vi håper andre aktører vil opptre på samme vis. Vår ytringsfrihet kan være avhengig av at de ter seg som Twitter, skriver ACLU.

Til toppen