Hvem greier egentlig å levere HD-video?

YouTube klassifiserer nettleverandører.

Hvem greier egentlig å levere HD-video?
YouTube HD Verified er en klassifisering Internett-leverandører kan smykke seg med dersom de kan levere HD-innhold fra YouTube uten avbrudd i mer enn 90 prosent av tilfellene, i løpet av en løpende 30-dagers periode. Trolig vil mange leverandører måtte strekke seg betydelig lenger enn i dag for å oppnå dette, også med abonnementer som i teorien skulle levere mer enn nok båndbredde. Bilde: digi.no

Mange YouTube-brukere opplever til stadighet at avspillingen av videoene hakker eller stopper helt opp i perioder. Dette gjelder spesielt videoer med relativt høy oppløsning og gjerne under visse perioder av døgnet.

Det er mange faktorer som har betydning for opplevelsen. YouTube egne løsninger er selvfølgelig en slik faktor. Det samme er brukerens eget utstyr og belastningen på dette.

En tredje og svært avgjørende faktor er brukerens Internett-leverandør. Det hjelper ingenting med tipp topp utstyr hjemme, dersom ikke nettleverandøren leverer – til enhver tid. Og mye tyder på at det ofte er her problemet ligger. Faktisk så ofte at Google i går introduserte en ny tjeneste, Video Quality Report, som gjør det mulig å avdekke slike mangler.

I tillegg til å forklare hvordan videooverføringen mellom YouTube og brukerne foregår, riktignok på et svært overordnet nivå, så skal Video Quality Report også kunne fortelle brukerne hvor godt deres nettleverandør er stand til å levere videoinnholdet. Dette gjøres ved å måle overføringshastighet og responstider i klienten hos brukere. Anonymiserte data om dette sendes til Google, som bruker dataene til å klassifisere nettleverandører innenfor ulike, geografiske områder, for eksempel byer.

I tillegg inneholder den nye tjenesten en side hvor det forklares hva YouTube selv gjør for å bedre leveransene av tjenestens innhold.

For å komme med i den øverste av de tre klassene, YouTube HD Verified, må kundene kunne se HD-video, minst 720p, med korte lastetider og uten at avspillingen avbrytes for å fylle opp bufferlageret. Det kreves også at dette skal skje ved minimum 90 prosent av tilfellene over perioder på 30 dager. HD-innhold fra YouTube krever en båndbredde på minimum 2,5 megabit per sekund, noe som burde være tilgjengelig for de fleste i Norge, i alle fall.

Den midterste klassen krever at innhold med standardoppløsning – 360p eller bedre – kan spilles av etter en moderat lastetid. Det kreves en kontinuerlig båndbredde på mellom 0,7 og 2,5 megabit per sekund for at slik avspilling skal kunne gjøres uten pauser. Også dette må gjelde ved minst 90 prosent av tilfellene.

I den lavest klassen kreves det strengt tatt bare at lavoppløste videoer, altså med oppløsning på mindre enn 360p, lar seg spille av. I motsetning til de andre klassene, godtas det her langsom lasting og stopp for å fylle opp bufferlageret.

I et intervju med Financial Post forteller Shiva Rajaraman, produktdirektør ved YouTube, at det nye verktøyet har to formål.

– Vi ønsker å gi brukere et ytelsesmål som de virkelig forstår. På den andre siden mener vi at dette vil være til nytte også for nettleverandørene, fordi de nå kan beskrive tjenesten sin, og de ulike produkttilbudene og prisnivåene som de tilbyr, på en måte som kundene virkelig forstår: Jeg får tilgang til YouTube i HD med min nettleverandør, eller ikke, sier Rajaraman.

Foreløpig er rapportene om Internett-leverandørenes resultateter kun tilgjengelig for brukere i Canada. Landet er valgt fordi man allerede har sett gode resultater der.

– Til en viss grad mener vi at Canada kan bli ett av de første HD-verifiserte landene der ute, forteller Rajaraman.

Foreløpig er ingen målinger tilgjengelig for norske brukere. Men en illustrasjon hos 9to5Google viser at målingene gjengis i kurver som viser andelen av avspillingene som er innenfor de tre ulike kvalitetsklassene på forskjellige tidspunkter på døgnet. Man kan dermed se at YouTube-bruken hos Bell Fibe i Toronto når en topp rundt klokka 21, og en bunn klokken 5 om morgenen. Men også når belastningen er på sitt laveste, skjer en ikke ubetydelig andel av avspillingene med redusert kvalitet.

    Les også: