Hvem mener du fortjener en nasjonal sikkerhetspris?

Per Hansen og IT SikkerhetsForum tar nå initiativet til å opprette en nasjonal sikkerhetspris. Og DU får være med og plukke ut verdige kandidater.

IT Sikkerhetsforum (ISF) er en ideell organisasjon med nesten 200 medlemmer. Sikkerhetsekspert og administrerende direktør for PDI Consult AS, Per Hansen, er leder for forumet.

- Vi vil nå etablere en nasjonal IT-sikkerhetspris, der vi ber publikum om å komme med forslag til kandidater de mener fortjener en ekstra honnør for sitt sikkerhetsarbeid, sier Hansen til digi.no.

På ISF' egne nettsider står det å lese at bakgrunnen for pris-etableringen er at ISF bl.a. "ønsker å få en positiv vinkling av sikkerhetsarbeid og ikke bare ha omtale av sikkerhetsmessige brudd og problemer".

Det er nedsatt en egen fagjury som skal vurdere kandidatene. Fagjuryen består av leder Tore Maaø (Scandinavian Business Security AS) og medlemmene Berit Svellingen (Siemens AS), Kim Mathisen (Helse Bergen HF), Yngvar Sjåfjell (Nordlandsbanken AS) og Åse Fagerhaug (Storebrand ASA).

Ifølge ISF kan den nasjonale sikkerhetsprisen deles ut til en hvilken som helst norsk virksomhet eller enkeltperson som har gjort noe spesielt innen området IT-sikkerhet, ved løsninger eller spesielle handlinger.

- Det er mange virksomheter som har gjort godt arbeid for å sikre seg og sine informasjonssystemer. Sikkerhetsbrudd skjer og kommer til å skje i framtiden. ISF vil hedre virksomheter som forebygger slike brudd eller uhell, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Du kan sende inn ditt forslag til ISFs sekretariat innen 14. juni 2002. Den første prisen utdeles høsten 2002.

Til toppen