JUSS OG SAMFUNN

Hvem skal arve Internett?

Platon var bekymret for skrivekunstens innflytelse på menneskets intellektuelle kraft og skaperevne. Kan det samme spørsmålet stilles om Verdensveven?

Arild Haraldsen
15. des. 1999 - 08:21

Den greske filosof Platon fremfører i dialogen "Faidros" sin bekymring angående den nye moten som var i ferd med å bre seg i oldtidens Hellas: Skrivekunsten.

Han hevder at det kom til å svekke vår evne til å huske; hukommelsen vekkes ved de assosiasjoner som noen ytre - og ganske uvedkommende - tegn i form av bokstaver, fremkaller. Samtidig svekker det også vår evne til å skape noe nytt; ved hjelp av bokstaver vil vi riktignok få vite mye, men ikke lære noe, skriver Platon.

Platon var derfor bekymret for hvordan den nye uttrykksformen ville påvirke menneskets intellektuelle kraft og skaperevne. Hans obervasjoner er tankevekkende. Ikke minst fordi vi ikke hadde kjent til hans tanker hvis de ikke var skrevet ned...

Internett er vår tids nye kommunikasjonsform. Skal vi tro Tim Berners-Lee - engelskmannen som skapte Verdensveven - vil Verdensveven i år 2020 ha utviklet seg til å bli en semantisk vev. Det betyr at Nettet ikke vil bare hente informasjon, men det vil også forstå informasjon. Verdensveven vil kunne utføre de samme logiske sammenstillinger av informasjon som mennesket, og vil kunne "tenke" selvstendig. Internett vil bli både rasjonell, men også intuitiv, i sin informasjonssanking.

Det - sier Tim Berners - vil frigjøre mennesket fra mye rutinearbeid, og skape mer tid til kreativ og original tenkning. Det vil bevege verden i retning mot tverrkulturell og gruppeorientert interaktivt tenkning. Dette - og ikke kriger og sosiale konflikter - vil i fremtiden bli de sentrale drivkreftene for forandring og utvikling i verden, sier Tim Berners-Lee.

Kan vi dele hans fremtidstro? Eller skal vi gjøre noen platoniske anfektelser, og stille kritiske spørsmål til hva Internett vil gjøre med menneskets intellektuelle kraft og skaperevne ?

"Kommunikasjon" er nært beslektet med det engelske uttrykket "community", altså fellesskap: Vi kommuniserer alltid med noen. Effektiv sosial samhandling forutsetter imidlertid at alle har samme "språk", og at alle en forstår den kontekst som informasjonen formidles i.

Verdensveven forandrer alt dette og skaper nye regler for samhandlingen: Noen andre (som vi ikke vet hvem er) setter reglene, vi kan lettere skifte kommunikasjonsroller, innadvendte blir utadvendte, kvinner har lettere for å argumentere ut i fra en mannsidentitet (og omvendt), etablerte "sannheter" blir utfordret på radikalt nye måter av personer med en helt annen bakgrunn, osv.

Tim Berners-Lee sier at Verdensveven vil utvikle seg til å bli et menneskelig intellekt som er i stand til å forstå den logiske og sosiale sammenheng informasjonen opptrer i. Men hvilket menneske, hvems logikk, og hvilken sosial sammenheng? Vil vi få en større grad av felles global forståelse, eller ren kulturkamp basert på individuelle preferanser?

"Sunne" samfunn oppstår ved at ulike holdninger sosialiseres, at det oppstår en balanse mellom et fellesskap og dyrking av egne interesser. Vi samles alle om et fellesskap i form av jobb eller familie, men vi må også få utløp for private og "sære" interesser. Vil Verdensveven føre til at felleskapet dyrkes bedre, at det blir en bedre balanse mellom fellesinteresser og egne interesser? Eller vil Verdensveven utvikle perversiteter fordi det er lettere å finne meningsfeller, at de svarte sidene i oss lettere finner sitt miljø på en anonym og anomyniserende måte?

I en tid hvor store deler av jorden er erobret av Internett, når en hvilken som helst hendelse uansett hvor den oppstår, kan kommuniseres til resten av verden så fort en bare kan ønske det, når informasjon og kommentarer fra et massesamfunn på flere millioner kan formidles over et medium som er semantisk - altså selv definerer informasjonens betydning og sammenheng, når WYSIWYG (What You See Is What You Get) skaper en ny virkelighet - da er det kanskje grunn til stille spørsmål om hva Internett vil gjøre med det menneskelige intellekt?

Mange er opptatt av miljødeleggelsene av vår klode. De stiller spørsmålet til oss alle: Hvem skal arve jorden?

Er det på tide å skape en ny sosial og intellektuell miljøbevegelse under slagordet: Hvem skal arve Internett?

(Artikkelen er inspirert av bøkene Tim Berners-Lee: Weaving the Web, HarperSanFrancisco, 1999, og Braa, Hetland, Liestøl (red:) Nettsmfunn, Tano, 1999).

Les Arild Haraldsens tidligere kommentarer


Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.