Hvem skal finansiere fremtidens helseteknologi?

Helsebransjen bør også få tilgang til såkornkapital, mener Christina Rørvik i Core Group.

Hvem skal finansiere fremtidens helseteknologi?
Bilde:

DEBATT: Ved de ulike universitetene, forskningsinstitusjonene og inkubatormiljøene er det et stort potensial for å kommersialisere flere prosjekter og skape nye vekstbedrifter.

En stor utfordring knyttet til forretningsutviklingen, er tilgangen til tidligfasekapital, både såkornkapital og spesielt i fasen før selskapene klarer å trekke til seg såkorninvestorer. Nok og riktig kapital må komme inn på de rette prosjektene til rett tid.

I innlegget «Inkubatorer - vekstmaskin eller varmestue?» skrevet av Christoffer Hernæs 21. november 2013, ble det diskutert hvordan fordelingen av ekstra midler kan skje. Om «investeringer direkte til hver inkubator vil være en god løsning på mangelen på tidligfase-investeringer, eller om dette kun vil øke den allerede høye kompleksiteten». Det har også vært godt kjent at det har vært mangel på såkornkapital i Norge, noe som det også har blitt skrevet om i et tidligere blogginnlegg av Hernæs i 2012. Da var det få statlige såkornfond, og det så ut til at ansvaret ville bli overlatt til markedet alene.

Christine Rørvik har vært prosjektleder for kommersialisering av forskningsprosjekter fra NTNU og jobber nå som management consultant i Core Group.
Christine Rørvik har vært prosjektleder for kommersialisering av forskningsprosjekter fra NTNU og jobber nå som management consultant i Core Group.

Det har nå kommet to nye såkornfond som er styrt av ProVenture og Alliance. ProVenture skal forvalte 500 millioner kroner innen olje og gass og energi, og Alliance skal forvalte 500 millioner kroner rettet mot IKT-næringen. Fordelingen blir 50/50 mellom private investorer og staten, der det skal investeres i unge innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Fondene kan gjennomføre sine første investeringer når forvalterne har reist den nødvendige private kapitalen. Ifølge Innovasjon Norge vil trolig de nye fondene være operative innen sommeren 2014. SINTEF har også opprettet et nytt fond, Sinvent Venture IV, på 209 millioner kroner der kapitalinnskuddet gjøres av SINTEF, Sparebank1 SMN og Det europeiske investeringsfondet (EIF).

Hvis vi tar en titt på bransjene som blir tiltenkt såkornkapital, er det spesielt én bransje som også burde vært sterkere med. For helseindustrien er det fremdeles såkorn-tørke.

Kreftforeningen vil investere 75 millioner kroner over fem år i forskningsbaserte oppstartsselskaper innenfor kreftområdet, men med tanke på utfordringer samfunnet har med den kommende eldrebølgen og økende grad av livsstilsykdommer, burde helseindustrien og spesielt teknologi rettet mot denne bransjen, ha et eget såkornfond.

I Core Groups siste bransjeanalyse innen forbrukerprogramvare, ble det spesielt sett på de globale økosystemene Facebook, Apple, Google og Microsoft og deres oppkjøpsstrategier. Det ble konkludert med at det er et lavt aktivitetsnivå i privat helse og læring, og av de store posisjonerer Microsoft seg innen helse-IT gjennom oppkjøp. Bransjene Privat helse og Læring er i tidligfase og er et spennende område med stort potensial for vekst.

Da blir det spennende å se om det vil bli satset på helseindustrien på samme nivå som det blir satset på olje, gass og energi?

Les mer om: