Hvem vil kjøpe Vinstras store IT-håp?

IQ drives videre med bankgaranti mens bobestyrer jakter på en investor.

Hvem vil kjøpe Vinstras store IT-håp?

IQ drives videre med bankgaranti mens bobestyrer jakter på en investor.

I våres hadde digi.no en gjennomgang av et imponerende stykke norsk programvareteknologi, IQopia, utviklet av Vinstra-bedriften Intelligent Quality (IQ).

    Les også:

IQopia er beregnet på bedrifter, nettilbydere og mobiloperatører som vil tilby sine brukere en fullverdig arbeidsflate for alle tjenester, gjennom en nettleser, slik at arbeidsflaten er identisk uansett om man bruker pc eller mobil. Arbeidsflaten kan kombinere bedriftsløsninger med e-post, kontorprogramvare (for eksempel Microsoft Office) og interne tjenester (CRM, økonomi), med private tjenester som nettbank, sosiale tilbud (Facebook, Youtube, Twitter med mer) og privat e-post. Også BankID kan innebygges i løsningen. Arbeidsflaten kan utformes etter eget ønske, for eksempel kan den illudere skrivebordet til Windows hvis det skulle være ønskelig. Påloggingen kan underkastes det sikkerhetsnivået man ønsker, også tofaktorautentisering.

I mai fikk IQ 4,9 millioner kroner i tilskudd og lån til internasjonal satsing og kommersialisering av IQopia overfor internasjonale mobiloperatører.

I juli møtte IQ en økonomisk vegg. Lederskifte, nedskjæringer og salg av en avdeling som syslet med andre ting enn IQopia, var ikke nok til å berge selskapet. I går måtte IQ melde oppbud.

– Vi driver videre med bankgaranti fra DnB Nor, og alle møter på jobb som normalt. Ingen kunder vil merke noe, sier kommunikasjonsdirektør Rune Støstad til digi.no.

Boet bestyres nå av advokat Tor Kolden i Lillehammer.

– Boet omfatter alt som har med IQopia å gjøre, sier Støstad. – Kolden leter etter en aktør som kan kjøpe boet. Vi har fått høre at han har gode signaler.

Selve selskapet IQ er kraftig redusert, fra nærmere 70 til 39 ansatte.

– Den viktigste reduksjonen i staben skjedde i Oslo, der 16 medarbeidere sluttet i IQ for å arbeide med Winorg i et eget, uavhengig selskap. Winorg er en applikasjon, et kjernesystem for organisasjoner og forbund, og stammer fra et selskap vi kjøpte i 2007.

Ideen var at IQ skulle tjene penger på Winorg mens de ferdigstilte IQopia. Det skjedde ikke. Hovedeierne DnB Nor, Braganza og Vinstra Electro, signaliserte at de ikke ville være med på å finansiere et tapsprosjekt. Per 1. august er Winpro helt ute av IQ.

– Det som skjer nå er at IQopia rendyrkes.

Støstad og gründer Johnny Tungen håpet tiltakene som ble iverksatt i juli skulle være tilstrekkelig til å berge bedriften, men det gikk altså ikke.

Trass i problemene mener Støstad at stemningen blant de ansatte er god. Det bekreftes av tillitsvalgte Odd Sandbu overfor lokalavisa gd.no.

Spørsmålet er nå: Hvem vil kjøpe Vinstras store IT-håp?

Ifølge lokalavisa gd.no er Daldata interessert.

Det har Støstad ingen kommentar til.

Daldata har hovedkontorer i Oslo og Bergen, og flere avdelingskontorer, blant annet et i Otta. Bedriften har hatt en svært positiv utvikling de siste fem årene, og er i dag gjeldfri trass i to oppkjøp.

– Jeg har registrert [at IQ er til salgs] og vedgår gjerne at vi har ambisjoner i Gudbrandsdalen. Den største veksten vi har hatt er nettopp på driftsløsninger, slik IQ tilbyr. Forskjellen er at vi har kommet over kneika, sier daglig leder Bjørnar Håkensmoen til gd.no.

    Les også:

Til toppen