Hvem vinner kampen om Altinn?

Nytt anbud på vei.

Hvem vinner kampen om Altinn?
I løpet av sommeren kan konkurransevilkårene om Altinn bli presentert. En av offentlig sektors mest prestisjefulle kontrakt skal ut på anbud. Bilde: Brønnøysundregistrene

Statens kanskje viktigste våpen i kampen for å digitalisere Norge, Altinn, skal ut på anbud. I desember 2014 går kontraktene med Accenture og Basefarm, som henholdsvis har kontrakter for utvikling/forvaltning og drift, ut. Allerede i fjor høst begynte prosessen med å starte innkjøpsprosessen for en ny periode.

Accenture har vært inne i Altinn helt siden tjenesten så dagens lys i 2003. I begynnelsen hadde Accenture også ansvar for driften, men den komponenten ble vunnet av Basefarm i 2008. Til sammen var verdien den gang opp mot 700 millioner kroner i det som gikk under navnet Altinn II.

Det er Accenture som sammen med Altinn har bygget opp tjenesten og komponentene. Som digi.no har skrevet tidligere har Accenture anledning til å selge disse komponentene i markedet, noe de også har forsøkt å gjøre. Det store spørsmålet er om Accenture vil vinne opp i en ny runde som hoffleverandør til det kanskje mest prestisjefulle IT-prosjektet i staten.

Vi snakket med Ståle Norum Engen, som er prosjektleder for «Nye Altinn-kontrakter 2014», og dermed den som blir helt sentral i utformingen av kontraktene som skal inngås neste år. Han forteller til digi.no at denne kontrakten skiller seg fra Altinn II på et viktig punkt: Dette er ikke en utviklingskontrakt på samme måte som før.

Da Accenture og Basefarm vant anbudet på Altinn i 2008 så var det gjennom en såkalt konkurransepreget dialog. Dette er en konkurranseform der flere aktuelle anbudsgivere får svært mye informasjon om prosjektet og anledning til å komme med innspill underveis, før man bestemmer seg for en vinnende partner. Faktisk var Altinn en av de første konkurransene av sitt slag i Norge. Dette har siden blitt mer vanlig.

Hvilken form og innretning de nye kontraktene vil få er altså for tidlig å si. Norum Engen vil foreløpig heller ikke dele en eventuell verdi på den kommende kontrakten.

– Det er kanskje ikke så mye mer jeg kan si akkurat pr i dag, bortsett fra at vi har fokus på å skape en reell konkurransesituasjon på alle avtaleområder som nå skal lyses ut, skriver Norum Engen i en e-post til digi.no.

Det er svært mange som har sitt å si når det kommer til Altinn. Tjenesten drives av Brønnøysundregistrene, men viktige brukere som Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og en lang rekke andre etater og ikke minst de overordnede departementene, skal ha sitt å si før Altinn faller ned på en endelig konkurranseform og innretning.

Accenture, med norgesjef Roy Grønli i spissen, har hatt Altinn-prosjektet siden starten i 2003. Nå må de igjen sloss om en ny periode etter at kontrakten går ut i 2014.
Accenture, med norgesjef Roy Grønli i spissen, har hatt Altinn-prosjektet siden starten i 2003. Nå må de igjen sloss om en ny periode etter at kontrakten går ut i 2014. Bilde: Per Ervland

Men Norum Engen forteller digi.no at de er interessert i å gi både media og leverandørene god informasjon, når alt er kvalitetssikret og forankret med departementet og andre interessenter. Dette kan skje allerede i løpet av juni.

Etter det digi.no erfarer er interessen svært høy, både fra norsk-baserte men også utenlandske miljøer. Den aktøren som vinner Altinn vil kunne bruke dette prosjektet som et brohode inn i offentlig sektor, og en rekke internasjonale selskaper er særdeles interessert i nettopp det.

Statlige innkjøp er et svært aktuelt tema for tiden. Regjeringen varslet tidligere i år en strategi for å få mer innovasjon og smartere innkjøp i staten, blant annet at offentlige virksomheter skal ha en mer effektiv dialog med markedet om sine utviklingsbehov.

Innovasjon i offentlig sektor, og hvordan dette skal tas ut i praksis, er også et tema på Toppmøte Innovasjon Offentlig Sektor, hvor blant annet Altinn vil delta. Les mer om det her.

    Les også: