Hver femte PC skal kjøre Java Desktop

På en konferanse viet Linux-PC-er forklarer Sun sine store ambisjoner for Java Desktop System.

På en konferanse viet Linux-PC-er forklarer Sun sine store ambisjoner for Java Desktop System.

Bedrifter som Sun, Red Hat, Novell, AMD, Lindows, KDE og andre har for andre år gått sammen om å sponse arrangementet Desktop Linux Summit i San Diego.

Foreløpig er Linux svært lite utbredt som PC-klient, med en global markedsandel på mellom 0,5 og 2 prosent. Men på konferansen rapporteres det om stor entusiasme, og optimistiske prognoser.

Sun er blant dem som viser størst optimisme. I et intervju med PC World sier selskapets desktop-ansvarlige, Curtis Sasaki, at han tar sikte på en andel mellom 15 og 20 prosent av markedet definert som «desktop platform market», innen fem år. Gitt at Novell og Hewlett-Packard også er opptatt av å bidra til flere Linux-PC-er, kan konferansedeltakernes samlede ambisjoner trygt anslås til at rundt hver femte PC skal kjøre Linux, og at Linux temmelig kjapt skal komme seg forbi Apple OS X som verdens nest største operativsystem for PC-er.

Sun lanserte sin første Linux-baserte PC, formelt kalt Java Desktop System eller JDS, i desember i fjor. På konferansen i San Diego kunngjorde Sun at JDS versjon 2.0 kommer i mai, og at en tredje større oppgradering vil komme innen årsskiftet.

    Les også:

Til nettmagasinet eWeek oppsummerer den samme Curtis Sasaki opp nyhetene i JDS 2.0. Han legger spesiell vekt på systemets tilpasning til administrative rutiner i IT-avdelingene. Poenget med JDS 2.0 – trass i den høyt profilerte satsingen på den store detaljistkjeden Wal-Mart – er først og fremst å tilby mellomstore og store bedrifter et rimelig alternativ til Windows-drevne PC-er. Sammen med EDS har Sun utviklet ordninger som gjør det mulig å fjerndrifte JDS-baserte PC-er. Det vil også tilbys en ordning med automatisk oppgradering av programvaren, som er en blanding av StarOffice-pakken av kontorapplikasjoner og e-postklient, nettleser med mer hentet fra åpen kildekodefellesskapet.

Ifølge Sasaki gjennomfører over 250 store bedrifter forsøk med JDS 2.0, og det skal være solgt flere titallstusener lisenser. Prisen på disse er 100 dollar per bruker per år, eller 50 dollar per bruker per år dersom kunden samtidig tegner avtale på Suns serverpakker.

CBR Online siterer for øvrig Sasaki dit hen at også Wal-Mart-kanalen først og fremst dreier seg om å nå småbedrifter med opptil ti ansatte.

Sasaki er heller vag med hensyn til høstens oppgradering av JDS, men forteller at det dreier seg blant annet om det nyeste Gnome-grensesnittet og nye utgaver av nettleseren, samt tilpasning til Solaris i tillegg til Linux.

Bedriftsprofilen til JDS styrkes av en ny pakke som Sun legger fram på konferansen, der JDS kombineres med utviklerverktøy som Java Studio. Hensikten er å oppmuntre utviklere til å lage løsninger for bedrifter som tenker seg å bytte ut et antall Windows-PC-er med JDS-PC-er. Suns nye utviklerverktøy skal gjøre det like enkelt å utvikle brukerorienterte løsninger i Java som det i dag er i Visual Basic.

Sun oppgir å ha over 21 leverandører av Linux-PC-er forhåndslastet med JDS, blant dem japanske Sourcenext, tyske Markement og taiwanske Nature Worldwide Technology, i tillegg til amerikanske Microtel og Tadpole. Microtel selger hos Wal-Mart, mens Tadpole er spesialisert mot forsvaret og store organisasjoner med spesiell vekt på sikkerhet.

Til toppen