– Hver fjerde pc er uten antivirus

Microsoft advarer om betydelig økt risiko for infeksjon.

– Hver fjerde pc er uten antivirus
Skadevare er fortsatt et så stort problem på pc-er at Microsoft sterkt fraråder noen å bruke pc-er uten helt oppdatert antivirusprogramvare. Illustrasjon: Fotofikling/digi.no

Antivirus- eller antiskadevare er programvare man kunne ønske var unødvendig å ha på pc-en. Det fører i alle fall ikke til økt produktivitet, og det reduserer ytelsen til pc-en. Men når man først velger å ha sikkerhetsprogramvare som dette installert, så er det greit å velge en som er minst mulig forstyrrende. Ideelt sett bør slike verktøy greie seg selv og ikke være synlige for brukeren med mindre det virkelig er fare på ferde. En del slike verktøy fungerer tilnærmelsesvis på denne måten, men langt fra alle. Mange har velger derfor å la være maskinen være ubeskyttet og heller stole på at man greier å omgå farene som truer.

Microsoft kom i går med en rapport som blant annet forteller at i gjennomsnitt 24 prosent av pc-ene ble skannet med selskapets Microsoft Malicious Software Removal Tool (MSRT) i andre halvdel av 2012, manglet antivirusverktøy. Trolig er andelen betydelig høyere blant de som ikke brukte dette verktøyet. For å bruke MSRT må man i det minste ha IT-sikkerhet litt i tankene, noe mange ikke har.

Ifølge Microsoft er det i hovedsak tre årsaker til at pc-brukere ikke har fungerende antivirusverktøy på maskinen. Da nevner ikke selskapet gruppen som bevisst ikke har dette installert, også Windows-maskiner.

Den ene årsaken Microsoft nevner, er brukere som ikke er klar over truslene som finnes, og som derfor ikke har installert antivirus. Under dette punktet har Microsoft plassert dem som har deaktivert antivirusprogrammet og glemt å skru det på igjen.

En annen årsak til manglende antivirusbeskyttelser på maskinen er at skadevare har deaktivert den eller i alle fall hindret programvare i å laste ned oppdateringer. I mange tilfeller har brukeren selv invitert skadevaren inn gjennom sosial hacking, for eksempel annonser for falsk antivirus eller skremmevare («scareware»). Microsoft skriver at man aldri bør takke ja til tilbud om sikkerhetsprogramvare direkte gjennom annonser, men at man heller bør søke opp leverandøren i en søkemotor for å finne ut mer om selskapet.

Den tredje årsaken Microsoft nevner, er at mange glemmer å fornye antivirusprogramvaren når den forfaller. Det er ikke uvanlig at dette må gjøres omtrent årlig, også med gratisløsningene. Etter en tid slutter leverandøren å tilby flere oppdateringer til den gamle versjonen, og dermed vil ikke verktøyet kunne beskytte mot de nyeste truslene.

Blant maskinene som ble skannet med MSRT i andre halvdel i fjor, var det i hver måned i gjennomsnitt 5,5 ganger flere infiserte maskiner uten aktiv og oppdatert antivirusløsning, enn antallet infiserte maskiner med slik antivirusløsning installert.

Windows 8 leveres med innebygd antiskadevareløsning. Likevel viser tallene fra Microsoft at mellom 7 og 8 prosent av disse pc-ene var ubeskyttet. Blant operativsystemene Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 var det jevnt over en større andel av 32-bits utgavene som var ubeskyttet enn de tilsvarende 64-bits utgavene.

    Les også:

Les mer om: