Hver innbygger må ha sin «e-mappe»

EPR-Forum foreslår standarder for elektroniske mapper som hver av oss skal ha mot det offentlige.

EPR-Forum foreslår standarder for elektroniske mapper som hver av oss skal ha mot det offentlige.

Canada ble kåret til nummer en på Accentures liste over 22 lands prestasjoner innen e-government med offentlige, digitale tjenester. Til sammenligning havnet Norge på 17. plass.

En avgjørende suksessfaktor kan være Canadas standardisering av de tre portalene; borgere, virksomheter og utlendinger.

Nå må Norge gjøre det samme, påpeker organisasjonen EPR-Forum (EPR står for «elektroniske prosesser»). Norge har nylig lansert konsept for digitale signaturer og autentisering og tjenesteportalen «Min side», som begge krever standardiserte løsninger.

En pressemelding fra EPR-Forum peker på at det vil være behov for å utarbeide standarder for utforming av elektroniske mapper.

Organisasjonen foreslår at neste nivå av Min side kan være elektroniske mapper.

Eksempler:

  • Når en innbygger skal søke om tjenester vil det i mange tilfelle være praktisk å kunne opprette en søknadsmappe og få hjelp til å fylle denne med innhold. Det kan være alt fra søknad om sosiale tjenester, byggetillatelse eller andre tjenester.
  • Slike søknadsmapper må ha en enkel og selvforklarende utforming som må være bygd over en felles lest.
  • Når flere forvaltningsnivåer eller enheter skal behandle søknaden må saksmappen ha en standardisert utforming slik at den tilfredsstiller alle. Det samme gjelder når flere kommuner går sammen om tjenester og skal dele oppgaver og ressurser.
  • Mappene må også inneholde beskrivelser av de fysiske tjenestene som skal ytes og dokumentasjon av de tjenestene som er gitt.
  • Mapper skal kunne tas i bruk i en rekke elektroniske anvendelsesområder. Et eksempel er utdanningsministerens krav om at innen 2008 skal hver skoleelev ha en evalueringsmappe.

ERP-forumet har utarbeidet et forslag til en standard basert på et norsk initiativ som har fått internasjonal oppmerksomhet.

Utkastet til standard legger vekt på:

  • Mappene må være dynamiske, inneholde all nødvendig informasjon og gi tilgang til aktuelle hjelpemidler i arbeidet.
  • Kravene må beskrives gjennom en felles overbyggende standard, for deretter å bli løst i tekniske standarder.
  • Mappene må fremme bruken av åpne programvarer (frivarer) og kunne ta imot dokumenter for eksempel både fra Microsoft Word og fra OpenOffice.org.
  • Standarden gjør det mulig å utvikle programvarer for å etablere en anvendelse og tilpasse en mappe til bruk. Standardisering er en forutsetning for å utvikle komponenter som brukes til å komponere mapper og applikasjoner.
Til toppen