Hver måned får hver tiende PC virus

Siden 1996, har den månedlige smitteraten av datavirus økt fra 10 til 105 per tusen PC-er.

Siden 1996, har den månedlige smitteraten av datavirus økt fra 10 til 105 per tusen PC-er.

For sjuende år på rad har ICSA Labs, et datterselskap til TruSecure, undersøkt virussmitte i amerikanske bedrifter og organisasjoner. Årets undersøkelse omfatter 934.000 PC-er fordelt på 322 bedrifter og organisasjoner. Hver bedrift hadde i snitt 2900 PC-er og 150 filservere, med mediantall 1230 PC-er og 43 filservere.

Hele undersøkelsen er publisert på nettet: ICSA Labs 2002 Virus Prevalence Survey.

Undersøkelsens oversikt over den månedlige smitteraten per tusen PC-er er gjengitt til høyre. Den største historiske økningen, fra 32 i 1998 til 80 i 1999, skyldes Melissa. Deretter økte smitteraten med grovt sett ti prosent i både 2000 og 2001.

Herav kan det trekkes to interessante poeng: Det umiddelbare er at økningen i 2002 er mer beskjeden enn noen gang, bare et par prosent. På den andre siden bør man også merke seg at mens 2001 var preget av Code Red og 2000 av I Love You, økte smitteraten i 2002 selv uten virkelig store "slagere", utenom gjengangeren Klez som ser ut til å være endemisk.

Tabellen over de hyppigste virusene bekrefter hovedtendensene i de oversiktene digi.no har referert de siste månedene.

ICSA Labs har også undersøkt hvordan respondentene oppfatter virusproblemet. Det interessante er, at mens smittestatistikken tyder på at problemet er i ferd med å flate ut, er den subjektive oppfatningen at det er langt verre enn i fjor. 74 prosent svarer at det er "langt verre" eller "noe verre".

Forklaringen er at det er stadig verre å komme seg etter et ødeleggende virusangrep.

I 2001 tok det gjennomsnittlig 20 dagsverk å kurere et angrep som svarer til ICSA Labs' definisjon av katastrofe, det vil si et angrep som rammer minst 25 PC-er eller servere samtidig. I 2002 økte ressursbruken til 23 dagsverk.

Den rapporterte gjennomsnittskostnaden forbundet med en katastrofe økte fra 69.000 dollar til 81.000 dollar. ICSA Labs mener de faktiske kostnadene i snitt er sju til ti ganger så høye som de rapporterte.

Til toppen