Hver Telia-ansatt får kjøpe aksjer for 30.000,-

De 25.000 Telia-ansatte vil hver kunne kjøpe aksjer til 30.000 kroner ved selskapets børsintroduksjon før sommeren.

De 25.000 Telia-ansatte vil hver kunne kjøpe aksjer til 30.000 kroner ved selskapets børsintroduksjon før sommeren.

Ifølge SekoMagasinet, som er medlemsbladet til et av de Telia-ansattes største fagforbund, vil de ansatte få tilbud om å kjøpe aksjer i Telia til en verdi av totalt 750 millioner svenske kroner, eller 30.000 kroner for hver av de 25.000 ansatte.

Aksjene selges til alle ansatte i selskap der Telia eier minst 50 prosent av aksjene. Salget skjer med utgangspunkt i aksjeposter av en bestemt størrelse, og ansatte kan selv velge hvor mange slike poster en vil kjøpe inntil maksimumsgrensen. Størrelsen skal bestemmes av det svenske næringsdepartementet.

Ifølge SekoMagasinet kommer det ikke til å bli tilbudt noen personalrabatt for aksjene til de ansatte, og det blir heller ikke etablert noen finansieringsordninger.

Til toppen