Hver tiende må gå i WM-data

WM-data tar konsekvensene av svake salgstall, og sier opp ti prosent av de ansatte.

WM-data opplever svake salgstall denne våren, og for å fokusere på lønnsomhet vil selskapet redusere bemanningen med ti prosent. Dette gjøres fordelt på alle kontorene i landet. Samtidig flytter de to WM-data-selskapene i Oslo sammen for å rendyrke kompetansen.
Administrerende direktør Torbjørn Hulbakk (bildet) i WM-data Infrastruktur (tidligere WM-data Cimtec) har sett det som en nødvendighet å redusere bemanningen.


- Vi har gått igjennom begge selskapene og sett hvilken kompetanse de enkelte medarbeiderne har, hva markedet krever i dag og hva vi forventer vil være sentrale områder i tiden fremover. Med svakere resultater og en økende forskjell mellom det vi har kompetanse til å selge og det markedet vil ha, er det misforstått snillhet å ikke gjøre noe med bemanningssituasjonen. Selvfølgelig er det vanskelig og vondt for dem det gjelder og vi vil gjøre alt vi kan for å legge forholdene til rette slik at de fortest mulig vil være i ny jobb, sier han i en pressemelding.

Også i WM-data Consulting er det nødvendig å gjøre disse vurderingene, mener administrerende direktør Per Inge Krossen.

- Vi lever i en verden der marked og teknologi endrer seg med rekordfart, og skal vi sikre inntjeningen på lengre sikt må vi gjøre våre tiltak nå. Vi ser klart behovet for å drive mer effektivt og vil for eksempel i den nærmeste fremtid samlokalisere virksomhetene i Oslo, på samme måte som vi har gjort både i Stavanger og Trondheim.

Ifølge pressemeldingen er det ingen vanlig nedbemanning WM-data nå gjennomfører, men en såkalt downsizing - upsizing prosess. Dette betyr at omstilling og avgang av medarbeidere utgjør "downsizing-delen", mens den forsterkningen selskapet vil foreta i tiden fremover utgjør "upsizingen".

Med andre ord; noen må vekk for at andre skal komme inn. Til slutt blir det rightsizing.

Til toppen