Hver tredje danske på nett

En fersk undersøkelse viser at 29 prosent av den danske befolkning bruker Internett enten hjemme eller på jobb. I en annen undersøkelse har man i tillegg funnet at stadig flere danske kvinner oppdager nettet.

En fersk undersøkelse viser at 29 prosent av den danske befolkning bruker Internett enten hjemme eller på jobb. I en annen undersøkelse har man i tillegg funnet at stadig flere danske kvinner oppdager nettet.

Det er analysefirmaet I & A Opinion som har funnet at rundt 1,25 millioner dansker, eller 29 prosent av befolkningen, bruker Internett hjemme eller på jobben. I november 1996 var det tilsvarende tallet 12 prosent, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent, skriver nyhetsbrevet ComON.

En annen undersøkelse foretatt av selskapet Get2Net viser at kvinnene øker sin del av det danske nettmarkedet. Ifølge Berlingske Tidende er kvinners nettbruk femdoblet fra våren 1997 til mai i år, og har gått fra fem til 25 prosent av nettbrukerne. Get2Net er Danmarks andre største Internett-tilbyder.

Til toppen