Hver tredje norske bedrift vil satse på IP-telefoni

Hele 35 prosent av norske bedrifter som skal bytte telefonsentral de neste to årene vil investere i IP-telefoni, viser nye tall fra Norsk Gallup.

Hele 35 prosent av norske bedrifter som skal bytte telefonsentral de neste to årene vil investere i IP-telefoni, viser nye tall fra Norsk Gallup.

Norsk Gallup Institutts undersøkelse er gjennomført på oppdrag fra Cisco Systems Norge og konklusjonen er at holdningene til neste generasjons telefonsystemer "er i ferd med å modnes". Undersøkelsen er foretatt i andre kvartal 2002. Til sammen er det gjennomført 1206 intervjuer blant bedrifter med fire ansatte eller mer.

Analytikere har lenge pekt på at IP-telefoni i økende grad vil ta over for de tradisjonelle telefonsystemene, men har vært usikre om når konverteringen vil skje.

- Vi synes dette er oppløftende tall. Teknologien er nå moden og det er tydelig at kunnskapen blant beslutningstakerne har blitt bedre, sier viseadministrerende direktør Knut Ole Tande i Cisco Systems i en pressemelding.

Undersøkelsen fra Gallup viser at det særlig er de større bedriftene som oftest sier at de vil investere i IP-løsninger for telefoni. 37 prosent av de som sier de vil bytte dagens hussentralløsning (PABX) med IP-telefoni har mer enn 100 internlinjer. I dag er det omlag 1600 bedrifter i Norge med mer enn 100 ansatte.

Et annet interessant funn er at det særlig er det offentlige som uttrykker ønske om å gå over til IP-telefoni. Hele 26,9 prosent er kommuner, undervisnings- og helseinstitusjoner eller andre offentlige virksomheter. Interessen er stor også for virksomheter innen industri/produksjon, varehandel og transport/kommunikasjon.

De store selskapene ligger som ventet lengste fremme i utviklingen: Blant bedrifter med mer enn 400 ansatte sier 25 prosent at de har IP-telefoni. Tilsvarende tall for virksomheter med mellom 101 og 400 ansatte er 11 prosent, og for de med mellom 51 og 100 ansatte 13 prosent.

Til toppen