Hver tredje PC er en bærbar

Ifølge Canalys var hver tredje solgte PC i Europa i tredje kvartal en bærbar.

Det britiske analyseselskapet Canalys har offentliggjort tall fra sin undersøkelse av PC-markedet i Europa, Midtøsten og Afrika i tredje kvartal. Undersøkelsen dreier seg om antall leverte enheter, fordelt på bedrifts- og hjemmemarkedet, og på segmentene stasjonære, bærbare, tablet og servere.

Det samlede volumet økte med 21 prosent, sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Bedriftsmarkedet økte noe mer enn forbrukermarkedet.

Bærbare øker langt mer enn de øvrige segmentene, med 28,1 prosent. Ifølge Canalys gjenspeiler dette en tendens som har vart i halvannet år. Bedriftsmarkedet kjøper flere bærbare på grunn av økte krav til mobilitet, mens hjemmemarkedet er betatt av at bærbare tar liten plass. Det store og vedvarende prisfallet spiller også en stor rolle for begge segmentene.

Canalys mener dette kan karakteriseres som en grunnleggende endring i markedet. Analyseselskapet tror tendensen vil fortsette. Innen forbrukermarkedet brukes bærbare ofte som personlige DVD-spillere, og inntoget av rimelige bærbare med skjermer i bredformat vil forsterke denne tendensen.

Tablet-PC-er er stadig en kuriositet. Selv om den relative økningen er på 44,2 prosent, er volumandelen stadig bare 0,2 prosent av alle PC-er. Mens det i fjor ble solgt 148 bærbare for hver tablet, er forholdstallet i år 131 til 1.

Det offentliggjorde materialet gir ingen fullstendig oversikt over hvordan det går med de ulike merkene. Canalys skriver at alle de store merkene har en klar vekst. Hewlett-Packard holder ledelsen med en samlet andel på 18,4 prosent, og markerer seg spesielt sterkt innen servere, der andelen er 46,5 prosent.

HP vokser imidlertid mindre enn markedet, og Dell tar inn på. Avstanden opp til HP er redusert til 6,2 prosentpoeng. Innen stasjonære PC-er til bredriftsmarkedet er HPs forsprang redusert fra 6,6 prosentpoeng i fjor til 4,3 prosentpoeng i år.

Ellers nevner Canalys at Acer og Fujitsu Siemens er de to merkene som øker mest i Europa, og at disse er spesielt framgangsrike innen bærbare, med en årsvekst på henholdsvis 50.1 og 44,6 prosent. Den gamle storheten innen bærbare, Toshiba, er på vei ut av dvale, og registrerer en vekst så vidt over gjennomsnittet for bærbare, med 29,1 prosent.

Les mer om: