Hver tredje skiftet jobb

En av tre IT-folk skiftet beite i 1997. IT-bransjen stjeler hemningsløst fra hverandre i et tynnskrapt arbeidsmarked.

En av tre IT-folk skiftet beite i 1997. IT-bransjen stjeler hemningsløst fra hverandre i et tynnskrapt arbeidsmarked.

- Når det ikke er kompetente folk å oppdrive, stjeler man fra hverandre, sier Fredrik Syversen i Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL). Han oppgir dette som en av årsaken til den høye gjennomtrekken IT-bransjen opplevde i 1997.

IT-bransjen opplevde i 1997 en netto økning i antall ansatte på omlag 10 prosent, ifølge KDL sine lønnsundersøkelser.

Turnover-tallene (antall ansatte som begynner og slutter, red. anm.) for hele bransjen var på 35 prosent samme år. - Det er veldig høyt, sier Fredrik Syversen, konsulent i KDL, til digi.no.

Syversen mener den høye turnover-prosenten både skyldes veksten i IT-bransjen, og det at mange også har sluttet for å begynne i andre bedrifter. - 13 prosent har sluttet i jobbene sine i 1997. Det er mye, men når det ikke er folk å oppdrive så stjeler man fra hverandre, sier han.

For å få turnover-prosenten lavere (generelt prøver de fleste bedrifter å holde denne under ti prosent, red. anm.) begynner mange bedrifter å tilby "myke frynsegoder". Dette er en relativt ny metode for å holde på de ansatte, og skape firmajojalitet. For eksempel tilbyr Oracle barnepass, og Telenor tilbyr hushjelp og hjemmekontor.

- Samfunnet har forandret seg, og det blir flere dyktige damer som jobber mer hvis de får tilbud om barnepass fremfor firmabil, sier Syversen.

Syversen sier også at det var vanskelig å oppdrive kompetente IT-kandidater i 1998.

- Vi trenger fler IT-utdannete mennesker, slår han fast. - Det er størst behov for de med 2 - 3 års utdannelse fra Den Polytekniske Høyskole, IT-Akademiet , NKI eller liknende; kandidater som kan programmering, installering og support er velkomne i bransjen, ifølge Syversen. Han sier også at de private IT-utdanningsinstitusjonene nå begynner å pushe ut kompetente kandidater, noe som kan komme til å lette presset på markedet.

Han legger til at det også er et stort behov for markedsførere og salgsmedarbeidere.

- Hvordan tror du det vil bli i 1999?

- Det ser skummelt ut med de store oljeselskapene som nå varsler enorme bemanningskutt, men det er gjerne IT som benyttes for å dekke opp for de personene som slutter i slike innstamningsperoider. Det blir nok ikke like stor vekst som i fjor, da IT-bransjen hadde i overkant av 10 prosent nyansettelser, avslutter han.

Til toppen