Hver tredje svenske har mobil

Ved halvårsskiftet eide 31 prosent av samtlige svensker en mobiltelefon. Det totale antallet mobiltelefonabonnement er beregnet til 2.764.000, hvorav 1,9 millioner er GSM-abonnement.

Dette går fram av de siste salgsstatistikkene fra Mobilteleleverantörerna (MTL), som anslår at antallet mobiltelefonabonnement øke med 600.000 bare i år hvilket indikerer et totalt apparatsalg på omlag halvannen millioner telefoner, skriver Computer Sweden.

Telia er fremdeles den desidert største GSM-operatøren i Sverige med like mange abonnement som Comviq og Europolitan til sammen I tillegg til 864.000 NMT-abonnenter har Telia nesten én million GSM-abonnenter. Comviq kan skilte med anslagsvis 582.000 GSM-abonnenter, mens Europolitan har solgt 326.000 GSM-abonnement.

Til sammenlikning solgte Telenor Mobil i første halvår i år 125.193 GSM-abonnement - en økning på 49.000 sammenliknet med samme periode i fjor. Telenor Mobil kunne ved halvårsskiftet skilte med en samlet mobilabonnentmasse (NMT450, NMT900 og GSM) på vel 1,07 millioner. I en verdivurdering av Telenor anslår Elcon Securities at Telenor Mobil vil ha omlag 730.000 GSM-kunder ved utgangen av året.

Konkurrenten NetCom hadde i andre kvartal en kundetilvekst på 45.817 abonnenter hvilket gav en samlet abonnentmasse (kun GSM) etter årets seks første måneder på omlag 340.000. Den private teleoperatøren karakteriserer en årlig abonnementstilvekst på omlag 110.000 som "et naturlig og riktig nivå".

Til toppen