KOMMENTAR: DIGITALSTATEN

Hvor er topplederne i digitaliseringsarbeidet?

Kronikk: Teknologene anklages for å ha for mye makt, mens toppledere mangler teknologisk kompetanse når det offentlige skal digitaliseres, skriver Trond Smaavik i Nito.

Det er ingen mangel på utredninger om digitalisering i offentlig sektor.
Det er ingen mangel på utredninger om digitalisering i offentlig sektor.

Kronikk: Teknologene anklages for å ha for mye makt, mens toppledere mangler teknologisk kompetanse når det offentlige skal digitaliseres, skriver Trond Smaavik i Nito.

Statsråd Jan Tore Sanner varslet i DN 24.7. at regjeringen er i gang med flere tiltak for å samordne IT-satsingene i det offentlige. Det er etablert et digitaliseringsråd som skal vurdere IT-prosjekter under 750 millioner kroner, og til høsten kommer et pilotprogram for å styrke offentlige topplederes IKT-kompetanse.

Spesielt fordi førstnevnte ordning er frivillig, burde toppledere benytte seg av muligheten til å styrke sin IKT-kompetanse.

Uten at topplederne involverer seg i digitalisering, vil helt nødvendig samordning av IT-satsingen i offentlig sektor lide.

Les også: Nå lover han fart på digitaliseringen

Ta makta fra teknologene

Det er større trykk på digitalisering i offentlig sektor, noe også Digitaliseringskonferansen som ble arrangert av Direktorat for forvaltning og IKT (DIFI) i juni også bar bud om. Over 900 personer fra offentlige departementer og virksomheter var samlet for å diskutere blant annet bedre forvaltning av IT-prosjekter i det offentlige, og ikke minst behov for teknologikompetanse.

Topplederne var dessverre i stor grad fraværende.

Flere debattanter hevdet at topplederne må ta makta fra teknologene.

Morten Meyer i First House satte det på spissen:

«Før har jeg ment at IT-lederne trenger å forstå mer forretning, men nå snur jeg og mener at topplederne må forstå mer teknologi».

Ja vel, da kan vi anta at det er en gryende forståelse av at topplederne må involvere seg dypere i dette temaet, som omhandler bevilgninger til flerfoldige millioner, for ikke å si milliarder.

Les også: Rapport dokumenterer at staten er for slapp med å styre IT-prosjektene

Trond Smaavik er programvareingeniør og hovedstyremedlem i NITO, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon med 76.000 medlemmer.
Trond Smaavik er programvareingeniør og hovedstyremedlem i NITO, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon med 76.000 medlemmer.

Teknologisk bekjennelse

Dette er selvsagt svært velkomment. Jeg skal gjerne innrømme at teknologer kan snakke et eget språk. Enkelte IT-miljøer har også vært for opptatt av å utvikle egne løsninger, i stedet for å ta i bruk eksisterende konsepter eller fellesløsninger.

Kunnskap er som kjent makt, og teknologer har med tyngde hevdet at deres virksomhet har spesielle behov.

Og hvis topplederne faktisk føler seg overkjørt av teknologer er det vel nettopp en toppleders ansvar å ta styringen? To tredjedeler av IT-ledere i det offentlige mener at lederes manglende forståelse for IKT er et hinder når virksomhetens strategi skal realiseres, ifølge undersøkelsen «IT i praksis».

Teknologene ønsker å lage best mulig løsninger ut fra det perspektivet vi har, men det er toppledelsen som kan sikre virksomhetsperspektivet. Som teknolog har jeg selv opplevd at fravær av et virksomhetsperspektiv på IT kan føre med seg en serie problemer. Nettopp derfor bør de involvere seg mer.

Les gjerne: Syv råd for å unngå IKT-skandaler

Digitalisering er mer enn teknologi

Men det handler ikke om detaljert oppfølging av daglig drift og bruk av maskinvare. Det handler om å forstå hvordan vi kan bruke IT til å tilby bedre og mer effektive tjenester. Kort sagt er det den strategiske IT-kompetansen som må styrkes. En kompetanse få toppledere har øverst på prioriteringslisten, men som er helt nødvendig dersom vi skal lykkes med digitaliseringen i offentlig sektor.

For det første handler digitalisering selvsagt like mye om organisatoriske endringer og nye måter å jobbe på, som teknologi. Det innebærer beslutninger som krever strategisk perspektiv på IT. En toppleder med tilstrekkelig strategisk IT-tyngde vil også bidra at det er de riktige IT-prosjektene som blir prioritert og gjennomført.

Les også: Slik skal ekspertene stoppe IT-tabbene

En viktig del av gevinstrealiseringen

På Digitaliseringskonferansen kom det fram flere modige betroelser om hvor vanskelig digitaliseringen har vært. Kanskje skulle flere begynt med små prosjekter, hentet raske gevinster og samtidig bygd kompetanse, før man beveget seg til mer kompliserte ting?

Topplederne kan ikke lenger vegre seg for å stille IT-avdelingen «dumme» spørsmål fordi de ikke kan matche kompetansen. Da risikerer vi at offentlig sektor utvikler flere løsninger det ikke er bruk for.

Så du denne? Må blokkere Pirate Bay

Til toppen