KOMMENTARER

Hvor kommer all denne teknologien fra?

Reflekterende og provoserende bok fra Wired-redaktør Kevin Kelly.

Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella, og bidrar jevnlig med kommentarer til digi.no.
Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella, og bidrar jevnlig med kommentarer til digi.no.
28. jan. 2011 - 14:45
Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella, og bidrar jevnlig med kommentarer til digi.no.
Arild Haraldsen er administrerende direktør i NorStella, og bidrar jevnlig med kommentarer til digi.no.

Kevin Kelly brukte sine unge år til å reise rundt i verden som backpacker. Senere startet han nettavisen Wired, og har skrevet en rekke bøker, blant annet New Rules for the Economy i 1998, som startet den økonomiske faglitteraturen rundt e-handel og e-business.

Nå har han skrevet en ny bok som er både lovprist og omstridt: What Technology Wants. Han stiller her spørsmålet hvor teknologien egentlig – et filosofisk spørsmål – kommer fra; hvor fører den oss hen, og er den god eller dårlig, til hjelp eller forbannelse?

Jeg vet ikke egentlig hva jeg mener om boken. Er den et makkverk eller gir den epokegjørende ny innsikt i forholdet teknologi, samfunn og menneske?

For det første: Kelly sammenligner den teknologiske utviklingen med biologi, zoologi og evolusjonslære. I hele siste del av boken beskriver han i parallell de to utviklingene i form av økt kompleksitet, diversifisering, spesialisering, spredning, hvordan biologisk og teknologisk utvikling begge er «parasitter» i den forstand at de er avhengig av andre for å overleve, og så videre. Vi kan nærmest høre hvordan «the survival of the fittest» gjennomsyrer den teknologiske utvikling. Teknologien tilpasser seg omgivelsene hele tiden; de som ikke klarer det bukker under.

Denne analogien er av fagfolk innen biologi og zoologi slaktet; Kelly har misforstått evolusjonslæren, og en misforstått evolusjonslære kan ikke forklare den teknologiske utvikling. For en legmann – som meg – gir også denne bildebruken lite av verdi og enda mindre av innsikt.

For det andre: Kelly synes å mene at teknologien har et selvstendig liv i seg selv. Bare selve tittelen What Technology Wants tyder på at Kelly oppfatter at teknologien er et selvstendig tenkende «vesen» med egne ønsker og vilje. Han forsterker dette ved å si at teknologien «er en levende organisme», har en «vital spirit» (levende ånd?), og at mennesket er «et reproduserende organ for teknologiutvikling» (uff da!). Han avslutter boken med å beskrive hvordan teknologien skaper en bedre verden fordi «That's what the technology wants»

(!!).

For meg blir dette ren spiritisme, en slags teknologiens svar på Martha Louises engledrøm.

For det tredje: Kelly introduserer et nytt begrep, Technium, for å beskrive teknologiutviklingen. Han sier at teknologibegrepet er for snevert da det assosieres med teknologien i seg selv, og dens metoder og teknikker. Technium omfatter også den sosiale og kulturelle kontekst som teknologien springer ut av og vokser frem i. Han beskriver selv Technium som «et selvforsterkende utviklingssystem», med klar referanse til biologi og evolusjonslære.

(Kelly tar imidlertid feil når han tror han har «oppfunnet» begrepet. Technium betegner ifølge Wikipedia en type inkubator-konsept, det vil si å tilrettelegge forholdene for oppstart av nye bedrifter.)

Hans begrep er av mange blitt genierklært, men også latterliggjort. Jeg velger å legge meg på en forstående fortolkning av hans konsept: Teknologien springer ut av menneskets funksjonelle behov for å gjøre det enklere for seg selv, men tilpasses den kontekst eller kultur den anvendes i, og overlever eller går til grunne, avhengig av om den blir sosialt og kulturelt «godtatt». Teknologien videreutvikles gjennom tilpasning og innovasjon, det vil si ny teknologi bygger på etablert teknologi (se figur nedenfor).

Hvorvidt dette gir «mening» får andre bedømme. For meg gir dette en begrenset forståelse av teknologiutviklingen. Mye av teknologiutviklingen er «uintendert», det vil si den utvikles uten klare begreper om hva den skal brukes til. Graham Bell visste ikke hva telefonen skulle brukes til, og ingen har noen gang skrevet en kravspesifikasjon som har resultert i en applikasjon som kalles Facebook. Teknologien bare «skjer», anvendelsen kommer senere.

Men det som ligger i bunn i Kellys bok er at han er teknologioptimist (i motsetning til for eksempel Nicolas Carr i sin nye bok Shallow som jeg kommer tilbake til i en senere anmeldelse). Teknologien har flere sider sier Kelly, både god og dårlig: En hammer kan brukes til både å bygge hus, og til å drepe mennesker. Internett kan brukes til å formidle barneporno og å bidra til økt økonomisk vekst og utjevning. Denne dobbeltsidigheten kommer en ikke bort i fra.

Men hvorvidt teknologien skal brukes til noe godt eller ondt, er opp til menneskene. Teknologien utfordrer derfor vår moral og etikk.

Det er kanskje Kellys viktigste – og eneste? – budskap.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

Jeg har hatt store problemer med å pløye meg igjennom og forstå denne boken. Andre som har lykkes bedre?

Kevin Kelly: What Technology Wants

Tantor Media 2010

tilgjengelig på papir, på Kindle og som lydbok (alt på engelsk)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.