Abonner
TELEKOM

– Hvor lenge skal operatørene subsidiere Apple?

Teleanalytiker John Strand forundres over deres begeistring for iPhone 5.

iPhone 5 appellerer bare til de som allerede har en iPhone. Mobiloperatørene taper på sine avtaler med Apple, mener teleanalytiker John Strand.
iPhone 5 appellerer bare til de som allerede har en iPhone. Mobiloperatørene taper på sine avtaler med Apple, mener teleanalytiker John Strand. Bilde: Apple

I et notat i kjølvannet av Apples nye smartmobil iPhone 5 som ble presentert i går, stiller teleanalytiker John Strand seg kritisk til mobiloperatører som fortsetter å subsidiere Apples suksessprodukt.

– iPhone 5 vil få den største negative innvirkningen hittil på et stort antall mobiloperatørers inntekter de kommende måneder. Vi har lyst til å spørre dem: Hvor mange millioner dollar av deres aksjonærers midler skal de sløse bort for å subsidiere iPhone 5 til glede for Apple og deres aksjonærer, heter de i notatet.

Strand har flere ganger dokumentert at avtalene mellom mobiloperatørene og Apple rundt iPhone er gunstige for Apple, og ikke gunstige for operatørene.

I notatet peker Strand på at iPhone 5 koster det samme som forgjengeren. Den bidrar følgelig ikke til at flere får råd til en iPhone. Nyheten har ingen egenskaper som gjør at den appellerer til grupper som hittil ikke har vært interessert i Apples mobiltelefoner. I så henseende er den like lite spennende som en Volkswagen Golf, en bil som knapt endres fra år til år.

John Strand mener mobiloperatørene prioriterer Apples aksjonærer framfor sine egne.
John Strand mener mobiloperatørene prioriterer Apples aksjonærer framfor sine egne.

Den eneste gruppen som kan tenkes å kjøpe en iPhone 5 er følgelig de som ønsker å oppgradere fra en iPhone de allerede har, mener Strand.

For operatørene er det å subsidiere slike oppgraderinger ødeleggende for de løpende inntektene. iPhonene som det oppgraderes fra, vil antakelig havne hos operatører som tilbyr lavprisabonnementer uavhengig av apparat. Et eksempel er T-Mobile USA.

Disse to rapportene utdyper Strands synspunkter:

Les mer om: